Κλειδώνει η Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου ως ημερομηνία πληρωμής της ενίσχυσης για την αγορά ζωοτροφών, με τα ποσά της επιδότησης να έχουν εξασφαλισμένο το ακατάσχετο από τρίτους. Εν τω μεταξύ, βγήκε η απόφαση ένταξης με την οποία 65.974 δικαιούχοι προκρίνονται για την πληρωμή στο τέλος της εβδομάδας. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 85,9 εκατ. ευρώ έναντι των 89 εκατ. που είχαν ανακοινωθεί αρχικά.

Για Παρασκευή η πληρωμή ζωοτροφών με ακατάσχετο, στους 65.974 οι δικαιούχοι στην απόφαση ένταξης

Νωρίς το απόγευμα της 31ης Ιανουαρίου αναρτήθηκε στη Διαύγεια και η σχετική Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 22, «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτές απεικονίζονται στον πίνακα κατάταξης που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μέτρου 22.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τους νεοεισερχόμενους να πληρώνονται σε ξεχωριστή ημερομηνία, ενώ προς το παρόν εκτός ενίσχυσης μένουν όλοι όσοι δεν έχουν πρώτο ΚΑΔ σχετικό με την κτηνοτροφία, ή το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους δεν προέρχεται από την κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Η ανάγκη θεσμοθέτησης του ακατάσχετου της ενίσχυσης ήταν ο λόγος για τον οποίο καθυστέρησε η πληρωμή και δεν κατέστη δυνατή η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων ως τις 31 Ιανουαρίου, όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα. Η σχετική τροπολογία θα ψηφιστεί την προσεχή Πέμπτη 2 του μήνα στη Βουλή σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η απόφαση ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 22 διαθέσιμη εδώ
Το σώμα της Τροπολογίας είναι ολοκληρωμένο και έτοιμο προς ψήφιση μαζί με το νομοσχέδιο με τίτλο «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης». Από την στιγμή που το σώμα της Βουλής υπερψηφίσει την Τροπολογία, μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία πληρωμής.

Άρθρο 3

Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο ενίσχυσης βάσει του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία»

Η ενίσχυση που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το άρθρο 61 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

Η διατύπωση της προκήρυξης του Μέτρου 22 του ΠΑΑ, το οποίο αφορά στην καταβολή 89 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους για αντιστάθμιση του κόστους παραγωγής εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δεν προέβλεπε ρητά το ακατάσχετο των ποσών αυτών από τρίτους. Η απόφαση που πάρθηκε προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο κατάσχεσης των ποσών λόγω οφειλών σε τρίτους, ήταν να περάσει ειδική τροπολογία μέσα από τη Βουλή. Και αυτό γιατί, αν και το πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης υπουργικής απόφασης, οι ιθύνοντες του υπουργείου εκτίμησαν πως κάτι τέτοιο θα άφηνε παράθυρα για κατασχέσεις από τρίτους.
Αυτή η μικρή αναβολή έρχεται τουλάχιστον να διευκολύνει την υπόθεση όσων υπέβαλλαν ενστάσεις μέχρι την περασμένη Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, αφού οι τελευταίες πληροφορίες επιβεβαιώνουν πως ο μεγαλύτερος όγκος των περιπτώσεων αυτών (πάνω από το 90%) θα πληρωθεί μαζί με τους αρχικούς δικαιούχους της ενίσχυσης την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου. Εξαίρεση αποτελούν όσοι δεν έχουν πρώτο ΚΑΔ κτηνοτροφικό ή το βασικό τους εισόδημα δεν έρχεται από κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Ξεχωριστή πληρωμή για νεοεισερχόμενους

Πέρα από το θέμα με το ακατάσχετο πάντως, το οποίο όπως φαίνεται επιλύθηκε, υπάρχει μια εκκρεμότητα με τους νεοεισερχόμενους, οι οποίοι δεν μπορούν να εμφανίσουν τζίρο για το 2021 και συνεπώς απορρίπτονται από το σύστημα. Για αυτούς αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να τρέξει μια διαφορετική διαδικασία πληρωμής, προκειμένου να μην βρεθούν εκτός ενίσχυσης.

Πιθανή ενίσχυση για κονικλοτροφία

Μια ακόμα ρύθμιση που εκκρεμεί έχει να κάνει με την υπόθεση των κονικλοτρόφων, οι οποίοι έχουν εξαιρεθεί της εν λόγω ενίσχυσης, παρά το γεγονός ότι αν και μικρός κλάδος συγκριτικά με τους υπόλοιπους, έχει υψηλές απαιτήσεις σε ζωοτροφές. Στην προηγούμενη ενίσχυση (2% επί του τζίρου) το ΚΑΔ που αντιστοιχεί στον εν λόγο κλάδο δραστηριότητας είχε ενταχθεί και ενισχυθεί κανονικά. Επί του θέματος, αν υπάρξει κάποια πρόβλεψη, τότε αυτή θα ήταν μέσω μιας ξεχωριστής διαδικασίας ενίσχυσης. Με άλλα λόγια, η δομή του μέτρου 22 δεν θα αλλάξει. Ωστόσο προκειμένου να δωθεί μια ενίσχυση στους κονικλοτρόφους, θα χρειαστεί να εξαιταστούν επιμέρους δεδομένα, όπως τα μεγέθη των μονάδων και το κατά πόσο καλύπτονται οικονομικά από την αύξηση των τιμών στα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά, όπως εξηγούν στελέχη του υπουργείου.

Η ανακοίνωση του υπουργείου για την απόφαση ένταξης:

Σήμερα Τρίτη 31/1/2023 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση εξέτασης των αιτήσεων και εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης των δικαιούχων, με βάση την με αρ. 3540/15.12.2022, πρόσκληση του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» του ΠΑΑ 2014-2022.

Συγκεκριμένα εντάσσονται 65.974 δικαιούχοι με συνολικό ποσό στήριξης 85.949.158,00 ευρώ.

Ο πίνακας κατάταξης των αιτήσεων που γίνονται παραδεκτές προέκυψε από την εφαρμογή και τον έλεγχο των κριτηρίων ένταξης ενδεικτικά όπως :

την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της πολλαπλής συμμόρφωσης/ πρασινίσματος ως επιβάλλεται από τις υποχρεώσεις του ενωσιακού πλαισίου για τη συγκεκριμένη έκτακτη ενίσχυση
την προϋπόθεση για όσους έχουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα ή πάνω από 15 βοοειδή, να έχουν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο των 2.000 ευρώ στον εν λόγω τομέα, συγκεκριμένη κύρια δραστηριότητα (ΚΑΔ) ή συγκεκριμένο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα.
Ειδικότερα και σύμφωνα με τους όρους επιλεξιμότητας και την εφαρμογή των κριτηρίων της Πρόσκλησης:

Α. Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με κάτω από 100 αιγοπρόβατα ή 15 βοοειδή πληρώνονται όλες, εφόσον έχουν υποβάλλει ΕΑΕ 2021 και δεν έχουν κυρώσεις από την υποχρέωση τήρησης της πολλαπλής συμμόρφωσης/πρασινίσματος όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο.

Β. Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα ή 15 βοοειδή πρέπει να τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00 € στον εν λόγω τομέα και συγκεκριμένα θα πρέπει με βάση το θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου 22:

α) Να έχουν κατά την 31η.3.2022 κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2020 τους ΚΑΔ

01.45 Εκτροφή αιγοπροβάτων,
01.41 Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής ή 01.42 Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών, όπως προκύπτει από την Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο Ε3) της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (ΦΕ),
β) ή να έχουν κατά την 31η.03.2022 κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2020, όπως προκύπτει από το έντυπο Ε3 της οικείας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (ΦΕ),

τον ΚΑΔ «01.50 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες» και έχουν δηλώσει την ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2021,
γ) ή να είναι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του ν. 2859/2001 και έχουν δηλώσει την ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2021.

Στη συνέχεια, μετά την πληρωμή των 65.974 και αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ενστάσεων βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν με εφαρμογή των κριτηρίων ένταξης, θα ακολουθήσει τροποποίηση της σημερινής απόφασης ένταξης για όσους εκ των ενιστάμενων δικαιωθούν, ώστε να ακολουθήσει η συμπληρωματική πληρωμή τους.

Πηγή:www.agronews.gr