Σε 9 παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκει αναφορά ο κλάδος της κτηνοτροφίας, με τις επενδύσεις βελτίωσης των σταβλικών συνθηκών να χρηματοδοτούνται στο 80% των δαπανών, ενώ σε πρώτο πλάνο μπαίνει η δημιουργία μονάδων βιοαερίου που χρηματοδοτείται με ποσό έως 1 εκατ. ευρώ. Βιολογικά και πριμ αυτόχθονων συμπληρώνουν το παζλ των νέων παρεμβάσεων.

Εννέα μέτρα από τα νέα προγράμματα της ΚΑΠ για κτηνοτρόφους με πριμ μέχρι 80% για βελτιώσεις στον στάβλο.

Πηγή:www.agronews.gr