Σε πριµ 5ετίας και µε επιλέξιµες µάλιστα όλες τις καλλιέργειες που αντέχουν και µπορούν να αποδώσουν χωρίς άρδευση (ξηρικές) όπως τα σιτηρά και τα ψυχανθή, µετατρέπεται η αντικατάσταση ποτιστικών καλλιεργειών στο νέο πρασίνισµα των άµεσων ενισχύσεων, σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της Agrenda.

Αυτό σηµαίνει πως όσο ο αγρότης θα δηλώνει στο ΟΣ∆Ε ξηρική καλλιέργεια σε ποτιστικό αγροτεµάχιο θα λαµβάνει τη σχετική επιδότηση η οποία µπορεί να φτάσει τα 52 ευρώ το στρέµµα, ανάλογα το «ιστορικό» καλλιέργειας του χωραφιού (δηλαδή ποια καλλιέργεια αντικαθιστά). Μάλιστα αναµένεται να εµπλουτιστεί ο κατάλογος καλλιεργειών προς αντικατάσταση πέρα από µηδική, καλαµπόκι και βαµβάκι. Για την εξέλιξη αυτή ήδη είχε προϊδεάσει το ΥΠΑΑΤ απαντώντας σε ερώτηση (Κείµενο Σχετικών Ερωτήσεων για την ΚΑΠ 1/12/2022) αν για παύση άλλης καλλιέργειας θα υπάρξει χρηµατοδότηση πως «εφόσον υπάρξει αναγκαιότητα υπάρχει η δυνατότητα εµπλουτισµού των επιλογών».

Πιο συγκεκριµένα, όπως αναφέρουν οι έχοντες γνώση των πραγµάτων σκοπός της συγκεκριµένης δράσης είναι η εξοικονόµηση ύδατος, οπότε πρώτον, όσο ο αγρότης σπέρνει ξηρική καλλιέργεια στο ποτιστικό αγροτεµάχιο θα λαµβάνει το πριµ ετησίως. Και, δεύτερον, δεν θα υπάρχει περιορισµός σχετικά µε το ποια ξηρική καλλιέργεια θα µπει στο χωράφι προς αντικατάσταση της παλιάς. «Για παράδειγµα αν βάλει κάποιος ξηρική το 2023 θα λάβει το πριµ και αν συνεχίσει το 2024 µε την ίδια καλλιέργεια ξανά θα το εισπράξει», αναφέρει πηγή που είναι κοντά στο σχεδιασµό της νέας ΚΑΠ.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής