Μία λίστα από 10 κατηγορίες ειδικών ενισχύσεων θα εμφανιστεί στο ΟΣΔΕ του 2023 οι οποίες αντικαθιστούν το πρασίνισμα της περασμένης περιόδου. Μέσα από αυτήν θα επιλέξουν οι αγρότες αυτή που τους ταιριάζει, με το 55% των κονδυλίων να προορίζεται για βιοκαλλιεργητές, το 10% για τις ξηρικές καλλιέργειες και το 12% για δράσεις γεωργίας ακριβείας και ειδικής θρέψης.

Οι 10 ειδικές ενισχύσεις και τα ποσά που αντικαθιστούν το παλιό πρασίνισμα στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2023

Πηγή:www.agronews.gr