Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων για την ενίσχυση κτηνοτρόφων για αγορά ζωοτροφών, με τους οριστικούς πίνακες παραδεκτών και μη παραδεκτών να έχουν αναρτηθεί στην σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έπεται σύντομα μια διορθωτική πληρωμή για όσους δικαιώθηκαν από τις ενστάσεις.

Οι πίνακες είναι διαθέσιμη για προσωποποιημένη πληροφόρηση των αιτούντων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει:

«Την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 ολοκληρώθηκε η τελική κατάταξη των αιτούντων στο Μέτρο 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 3540/15-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΘΠ4653ΠΓ-ΓΔΨ) σχετική Πρόσκληση

Μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων, εκδόθηκε ο οριστικός πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής, ο οποίος έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμος για προσωποποιημένη πληροφόρηση των αιτούντων στον ιστότοπο ,https://m22.opekepe.gr/ με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών».

Πηγή:www.agronews.gr