Σε τροχιά πίστωσης βρίσκεται μια τρίτη πληρωμή της ενίσχυσης για την αγορά ζωοτροφών, που αναμένεται ότι θα κλείσει τον κύκλο του Μέτρου 22 τουλάχιστον για όσους κατάφεραν να υποβάλουν επιτυχώς την αίτηση ενίσχυσης.

Η πληρωμή που αναμένεται ότι θα γίνει το αργότερο την Πέμπτη 9 Μαρτίου, αφορά σε ενστάσεις έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχων και την δημοσίευση των οριστικών πινάκων με τους δικαιούχους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η διαδικασία πίστωσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων ξεκίνησε την Τρίτη 7 του μήνα με σκοπό να ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη, ωστόσο η κήρυξη 24ωρης απεργίας ήρθε να ανατρέψει τον προγραμματισμό. Δεν αποκλείεται ωστόσο, σε περίπτωση που βρεθεί προσωπικό ασφαλείας, η διαδικασία πληρωμής να γίνει βάσει προγράμματος και τα πρώτα ποσά να εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων ήδη από την Τετάρτη 8 Μαρτίου.

Σε κάθε περίπτωση, με την πληρωμή και των ενστάσεων, σειρά παίρνει η εκκρεμότητα των νεοεισερχόμενων κτηνοτρόφων οι οποίοι αν και δεν είχαν να εμφανίσουν τζίρους το 2021, όλους τους προηγούμενους μήνες αγόρασαν ζωοτροφές μέσα σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον υψηλών τιμών. Η επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφέρει ότι η πληρωμή στους νεοεισερχόμενους θα γίνει με διαφορετικό τρόπο και κριτήρια πέραν του μέτρου 22.

Μεγάλη εκκρεμότητα παραμένει προς τους κλάδους της κτηνοτροφίας για τους οποίους δεν υπήρξε πρόβλεψη ενίσχυσης στην πρόσκληση του μέτρου 22. Υπάρχει μια μερίδα κτηνοτρόφων που αντιμετωπίζει αντικειμενικό πρόβλημα με το κόστος των ζωοτροφών και η οποία, μάλλον από αμέλεια, δεν εντάχθηκε στον προγραμματισμό του μέτρου 22, σε μια παράβλεψη που έχει προκαλέσει την οργή των παραγωγών του κλάδου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η περίπτωση των εκτροφέων κουνελιών (κονικλοτροφία), οι οποίοι βασίζονται αποκλειστικά στην αγορά έτοιμων ζωοτροφών για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεών τους. Την παράληψη αυτή αναγνωρίζει και η ηγεσία του υπουργείου, η οποία καλείται τώρα να βρει τρόπο να χωρέσει στην ενίσχυση ζωοτροφών τους συγκεκριμένους και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ακόμα μια τέτοια περίπτωση, είναι οι εκτροφείς ορνίθων αναπαραγωγής. Οι ορνιθες αναπαραγωγής, αλλιώς πατρογονικά κοπάδια (ή όρνιθες πολλαπλασιασμού), ειναι ωοτόκες και παράγουν αυγά επώασης απ τα οποία εξαρτάται όλη η κρεοπαραγωγός πτηνοτροφεία. Τα αυγά που παράγουν εκκολάπτονται και προκύπτουν οι νεοσσοί μιας ημέρας οι οποίοι έπειτα εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος. Αν και από το πλαίσιο του Μέτρου 22 δεν προκύπτει λόγος εξαίρεσης των παραγωγών αυτών, πολλοί εκτροφείς έμειναν εκτός της ενίσχυσης του Μέτρου 22, υπομέτρου 2, που υποτίθεται πως αφορούσε όλη την αυγοπαραγωγό και κρεοπαραγωγό πτηνοτροφεία βάσει της προκήρυξης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 3540/15-12-22.

Πηγή:www.agronews.gr