Με στόχο την ερχόµενη Παρασκευή 31 του µήνα εργάζονται οι αρµόδιοι των πληρωµών, προκειµένου να ξεκινήσουν οι πιστώσεις για τις πρώτες συνδεδεµένες, ενώ ίδια προθεσµία υπάρχει και για τα 93 εκατ. ευρώ των έκτακτων κρατικών ενισχύσεων για 12 προϊόντα.

Σύµφωνα µε πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σηµανδράκου, «από τον Οργανισµό Πληρωµών καταβάλεται προσπάθεια ώστε µέχρι 31 Μαρτίου να γίνει η πληρωµή της ειδικής ενίσχυσης στο βαµβάκι και της συνδεδεµένης στο σιτάρι. Ωστόσο, υπάρχει και µία περίπτωση να «ξεφύγουµε» από την ηµεροµηνία αυτή. Όσον αφορά τις λοιπές ενισχύσεις σε πρωτεϊνούχα και σανοδοτικά ψυχανθή, όσπρια, τεύτλα, µήλα, καρπούς µε κέλυφος, πορτοκάλια και σταφίδα, εφόσον τα περιφερειακά καταστήµατα περατώσουν τους διοικητικούς ελέγχους τις επόµενες µέρες, τότε και αυτά θα πληρωθούν µέχρι τις 31 Μαρτίου. Αν και περισσότερες πιθανότητες έχουν αυτά τα δεύτερα προϊόντα φύγουν πιο πίσω».

Εν τω µεταξύ, σε δεύτερη φάση, στο πλάνο προς πληρωµή βρίσκονται και κάποια από τα υπόλοιπα της περσινής ενιαίας ενίσχυσης, του Κοµφούζιο και περιπτώσεις των βιολογικών από τα προγράµµατα του 2022, χωρίς ωστόσο κάποιο επίσηµο χρονοδιάγραµµα. Μάλιστα, όσον αφορά τα υπόλοιπα της ενιαίας του 2022, η πληρωµή τους φαίνεται να ακολουθεί την «τακτική» των σταδιακών και µεµονωµένων πιστώσεων για όσους από τους παραγωγούς περνούν τον διασταυρωτικό έλεγχο, µε ορίζοντα τον Ιούνιο, οπότε και θα πρέπει -βάσει κοινοτικού κανονισµού – να έχει ολοκληρωθεί η εξόφληση.

Πάντως, αυτό το διάστηµα γίνονται διοικητικές πράξεις στις δηλώσεις ενιαίας του 2022, από τους ενδιαφερόµενους αγρότες και κτηνοτρόφους, προκειµένου να ακολουθήσουν οι σχετικές διασταυρώσεις από τους διοικητικούς του Οργανισµού Πληρωµών και τελικά να βγουν πιστώσεις σταδιακά και ανά παραγωγό που δικαιώνεται. Αντίστοιχα, µέχρι τις 2 Απριλίου θα παραµείνει ανοικτή και η εφαρµογή των διοικητικών πράξεων για τις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης των ετών αίτησης 2020 και 2021.

Μεταξύ άλλων στη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται ότι «Προσθήκες αιτηµάτων άµεσων ενισχύσεων σε επίπεδο αγροτεµαχίου ή αύξηση του αριθµού των ζώων για τα οποία υποβάλλεται αίτηµα ενίσχυσης, δύναται να γίνουν αποδεκτά µόνο εφόσον από τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρηθεί στην αίτηση, από τα έγγραφα που έχουν ήδη επισυναφθεί σε αυτή ή/και από διασταύρωση στοιχείων µε την εφαρµογή καταχωρήσεων παραδόσεων (για συνδεδεµένες µε υποχρέωση ελάχιστης παράδοσης) προκύπτει προφανές σφάλµα καταχώρισης της ΕΑΕ, και επιπλέον η αίτηση του δικαιούχου δεν συµπεριλαµβάνεται σε δείγµα ελέγχου που πρόκειται να διενεργήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σηµειωτέον περιθώριο µέχρι τις 7 Απριλίου έχουν οι παραγωγοί προκειµένου να υποβάλλουν αιτήµατα άρσης επικάλυψης στις αρµόδιες Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί µέχρι τις 9 Ιουνίου, για να συµπεριληφθούν στην εξόφληση της ενιαίας του 2022 που πρέπει να έχει γίνει έως το τέλος Ιουνίου. Σύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο του οργανισµού πληρωµών, αιτήµατα άρσης επικάλυψης κατατίθενται για τις περιπτώσεις που η επικάλυψη έχει διαπιστωθεί ως αποτέλεσµα του χωρικού διασταυρωτικού ελέγχου (κωδ. λάθους 53101) που διενεργείται στο Ο.Π.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επισηµαίνεται ότι κατά τη διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται µεταβολή της δηλούµενης γεωµετρίας των αγροτεµαχίων.

Πηγή: www.agronews.gr