Πάνω από 4.600 είναι οι ανοιχτοί κωδικοί επεξεργασίας αιτήσεων (πρόχειρες ή σε τελική µορφή) στα Σχέδια Βελτίωσης και µε τη διορία να τρέχει έως τις 16 Μαΐου, φαίνεται πως στο τέλος οι οριστικοποιηµένες αιτήσεις µπορεί να ξεπεράσουν τις 10.000.

Υπενθυµίζεται πως στην περασµένη πρόσκληση είχαν προκύψει 15.364 οριστικοποιηµένες αιτήσεις µε τις εντάξεις να είναι περίπου στις 12.000 µε προϋπολογισµό (µετά την υπερδέσµευση) 610 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου και µε βάση το ποσό των 230 εκατ. ευρώ που έχει προβλεφθεί για την τρέχουσα προκήρυξη, αναµένεται η ενίσχυση περί των 4.000-4.500 φακέλων.

Εν τω µεταξύ, η ΕΘΕΑΣ σε συνέχεια της από 4 Απριλίου 2023 συνάντησης µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεώργιο Γεωργαντά Γεωργαντά, επανήλθε µε επιστολή, ζητώντας παράταση στη διορία για όσους επιθυµούν να ενταχθούν στα Σχέδια Βελτίωσης µε ΑΠΕ. «Το ως άνω θέµα έγκειται στο γεγονός ότι αργεί ο ∆Ε∆∆ΗΕ να εκδώσει τις βεβαιώσεις σύνδεσης µε αποτέλεσµα, οι παραγωγοί να µην είναι σε θέση να υποβάλλουν ολοκληρωµένη αίτηση στο παραπάνω πρόγραµµα, εντός της καταληκτικής προθεσµίας που έχει ορισθεί. Στην παραπάνω συνάντηση ο Υπουργός αναγνώρισε το πρόβληµα και αναφέρθηκε στις προτάσεις που θα µπορούσαν να αντιµετωπίσουν το υπαρκτό θέµα. Θα παρακαλούσαµε, κατά τα ανωτέρω, όπως προβείτε στην άµεση τροποποίηση της σχετικής Πρόσκλησης, έτσι ώστε να µην αποθαρρύνονται και αποκλείονται οι παραγωγοί που αντιµετωπίζουν το παραπάνω πρόβληµα, είτε µε παράταση της προθεσµίας υποβολής, ώστε να καλύπτει την καθυστέρηση του ∆Ε∆∆ΗΕ, είτε να επιτραπεί µετά την κατάθεση του Σχεδίου Βελτίωσης από τους ενδιαφερόµενους η προσκόµιση της βεβαίωσης σύνδεσης αµέσως µόλις αυτή εκδοθεί από τον ∆Ε∆∆ΗΕ.» αναφέρει η σχετική επιστολή.

Γιώργος Κοντονής

Πηγή: www.agronews.gr