Η καταβολή ενισχύσεων σε µια σειρά εκ των προϊόντων που στηρίζονται µέσω του έκτακτου πλαισίου για την Ουκρανία προγραµµατίζεται για το επόµενο διάστηµα, µε τις πληρωµές αυτές να αφορούν σε επιτραπέζια σταφύλια, αµύγδαλα, φασόλια, ενώ παράλληλα η χώρα προώθησε νέο αίτηµα έγκρισης κρατικών ενισχύσεων προς τις κοινοτικές αρχές, µέσω του οποίου διευρύνεται η ενίσχυση σε καπνά και σπαράγγια σε όλη την επικράτεια.

Το αίτηµα καταβολής ενίσχυσης στα αµύγδαλα όλης της επικράτειας που επλήγησαν, δεν φαίνεται πως εξυπηρετείται προς το παρόν.

Οι προγραµµατισµένες αποζηµιώσεις αφορούν:

 1. Επιτραπέζια σταφύλια Π.Ε. Καβάλας, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, ποσού 3,1 εκατ. ευρώ.
 2. Οινοποιήσιµα σταφύλια Τυρνάβου, ποσού 1,82 εκατ. ευρώ.
 3. Φασόλια, Γίγαντες Π.Ε. Φλώρινας, Καστοριάς, ποσού 1,59 εκατ. ευρώ.
 4. Θερµοκήπια Μαραθώνα, ποσού 1,42 εκατ. ευρώ.
 5. Σπαράγγια Αλµωπίας, ποσού 571,5 χιλ. ευρώ.
 6. Αµύγδαλα 3 κοινοτήτων Π.Ε. Μαγνησίας, ποσού 562,5 χιλ. ευρώ.
 7. Ζαχαρότευτλα επικράτειας, ποσού 232,9 χιλ. ευρώ.
 8. Βοοτρόφους Βόρειας Εύβοιας, ποσού 26,9 χιλ. ευρώ.

Αποστέλλεται προς έγκριση στην Ευρωπαική Επιτροπή, µια δεύτερη δέσµη αιτήµατος αποζηµιώσεων, βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων λόγω εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία (ουκρανόµετρου), ύψους 30,43 εκατ. ευρώ, που θα καταβληθούν κατόπιν λήψης της σχετικής έγκρισης και αφορά:

 1. Μελίσσια της επικράτειας, ποσού 12 εκατ. ευρώ (κυρίως στις Π.Ε. Ηρακλείου, Χανίων, Αιτωλοακαρνανίας, Χαλκιδικής, Λάρισας).
 2. Καπνά επικράτειας, ποσού 5,69 εκατ. ευρώ (κυρίως στις Π.Ε. Ροδόπης, Ξάνθης, Πιερίας, Σερρών).
 3. Κορινθιακή σταφίδα, ποσού 4,72 εκατ. ευρώ (κυρίως στις Π.Ε. Κορινθίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας).
 4. Αχλάδια επικράτειας, ποσού 4,70 εκατ. ευρώ (κυρίως στις Π.Ε. Λάρισας, Μαγνησίας, Πέλλας, Ηµαθίας).
 5. Σπαράγγια επικράτειας, ποσού 2,61 εκατ. ευρώ (κυρίως στις ΠΕ Πέλλας, Καβάλας, Έβρου, Ξάνθης).
 6. Κρόκο επικράτειας, ποσού 707,5 χιλ. ευρώ (Π.Ε. Κοζάνης).

Επίσης, θα καταβληθεί µέσω de minimis, συνολικά ποσό 9 εκατ. ευρώ για τα οινοποιήσιµα σταφύλια της Αττικής, για τα επιτραπέζια σταφύλια της Κορινθίας και για τα οινοποιήσιµα σταφύλια της ποικιλίας Ροδίτη της ∆υτικής Αχαΐας.

Πηγή: www.agronews.gr