Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 28 Απριλίου, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Πληρωμών ότι θα πιστωθούν οι συνδεδεμένες ζωικής παραγωγής, επιβεβαιώνοντας το σχετικό ρεπορτάζ του Agronews και της εφημερίδας Agrenda.

Αρμοδίως αναφέρεται μάλιστα, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει παραλάβει τα στοιχεία παραδόσεων γάλακτος, προϋπόθεση για να ολοκληρωθούν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και να βγει η λίστα με τους δικαιούχους. Εν τω μεταξύ μέσα στις επόμενες ημέρες θα δημοσιευτούν και οι σχετικές αποφάσεις με το ύψος της ενίσχυσης.
Να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα ποσό περί τα 50 εκατ. ευρώ που αφορά 38.000 περίπου δικαιούχους στον τομέα του αιγοπροβείου κρέατος και ένα ποσό της τάξης των 33 εκατ. ευρώ για 8.700 περίπου κτηνοτρόφους στον τομέα του βόειου κρέατος. Ενώ ακόμα δεν είναι σίγουρο αν στην πληρωμή αυτή θα περιλαμβάνεται και η συνδεδεμένη για τους κτηνοτρόφους με δικαιώματα, χωρίς γη.

Επίσης, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι τις 5 Μαΐου θα γίνουν και οι πληρωμές των υπολοίπων συνδεδεμένωνενισχύσεωνφυτικήςπαραγωγής, συμπληρωματικές πληρωμές συνδεμένων σε όσα προϊόντα φυτικής ήδη έγιναν, αλλά και συμπληρωματικές πληρωμές της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος.

Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Πληρωμών για τις πληρωμές συνδεδεμένων και ειδικών καθεστώτων έχει ως εξής:

Σχετικά με τις πληρωμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων της περιόδου 2022 και σε συνέχεια των πληρωμών 296 εκ ευρώ που έγιναν από 4 έως 13 Απριλίου σε 225.000 παραγωγούς, διευκρινίζονται τα ακόλουθα.

Α. Πληρωμές συνδεμένων ενισχύσεων Ζωικής Παραγωγής: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει παραλάβει τα στοιχεία παραδόσεων γάλακτος κλπ και θα προβεί στην πληρωμή τους μέχρι τέλους της επόμενης εβδομάδας, όπως είχε προγραμματισθεί και ανακοινωθεί στις 4.4.2023.

Β. Πληρωμές συνδεδεμένων φυτικής παραγωγής και ειδικής ενίσχυσης βάμβακος. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενσωματώνει στοιχεία ελέγχων τηλεπισκόπισης και επιτόπιων και από την επόμενη εβδομάδα και μέχρι 5 Μαΐου θα γίνουν σε παραγωγούς προοδευτικά:

-πληρωμές των υπολοίπων συνδεδεμένωνενισχύσεων φυτικήςπαραγωγής

-συμπληρωματικές πληρωμές συνδεμένων σε όσα προϊόντα φυτικής ήδη έγιναν

-συμπληρωματικές πληρωμές της ειδικήςενίσχυσης βάμβακος.

Πηγή: www.agronews.gr