Καλώς εχόντων των πραγµάτων και αν τίποτα δεν στράβωσε, από την Παρασκευή 28 του µήνα ξεκίνησε η πίστωση των συνδεδεµένων στη ζωική παραγωγή, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Οργανισµού Πληρωµών.

Οι αρµόδιοι είχαν παραλάβει τα στοιχεία παραδόσεων γάλακτος, οπότε µπορούσαν να ολοκληρώσουν τους διασταυρωτικούς ελέγχους και να βγάλουν έγκαιρα τη σχετική λίστα µε τους δικαιούχους.

Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές, οι πληροφορίες από τους επιτελείς της πλατείας Βάθη ανάφεραν ότι πρόκειται για ένα ποσό περί τα 50 εκατ. ευρώ που αφορά 38.000 περίπου δικαιούχους στον τοµέα του αιγοπροβείου κρέατος, ένα ποσό της τάξης των 33 εκατ. ευρώ για 8.700 περίπου κτηνοτρόφους στον τοµέα του βόειου κρέατος, αλλά και 2,7 εκατ. ευρώ για βοοειδή και 539.000 ευρώ για αιγοπρόβατα που αφορούν τη συνδεδεµένη στους κτηνοτρόφους µε δικαιώµατα, χωρίς γη. Στην πληρωµή αυτή, σύµφωνα µε τον υπουργό Γιώργο Γεωργαντά, θα περιλαµβάνονται και οι συνδεδεµένες στην κορινθιακή σταφίδα και τα τεύτλα.

Επίσης, σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, µέχρι τις 5 Μαΐου θα γίνουν και οι πληρωµές συνδεδεµένων φυτικής παραγωγής και ειδικής ενίσχυσης βάµβακος, µετά την ενσωµάτωση των στοιχείων που προέκυψαν από τους ελέγχους τηλεπισκόπησης και τους επιτόπιους. Πιο συγκεκριµένα, οι πληρωµές αυτές, που θα γίνουν σταδιακά στους παραγωγούς αφορούν τα εξής:

  • Πληρωµές των υπολοίπων συνδεδεµένων ενισχύσεων φυτικής παραγωγής.
  • Συµπληρωµατικές πληρωµές συνδεµένων σε όσα προϊόντα φυτικής ήδη έγιναν.
  • Συµπληρωµατικές πληρωµές της ειδικής ενίσχυσης βάµβακος.

Σε αυτά που έχουν να περιµένουν οι αγρότες, µέχρι και τις 14 Μαΐου αναµένεται και µία συµπληρωµατική πληρωµή σχετικά µε την περσινή ενιαία ενίσχυση και την προκαταβολή των Βιολογικών για τα οποία δεν έχουν ακόµα ολοκληρωθεί οι σχετικές διασταυρώσεις των αρχείων µε τα αντίστοιχα της ΑΑ∆Ε.

Μέσα στο δεκαήµερο de minimis για φασόλια, σταφύλια, κηπευτικά και αµύγδαλα

Εν τω µεταξύ, δηµοσιεύθηκε το ΦΕΚ µε την απόφαση που αφορά την καταβολή των de minimis για τα έτη 2021, 2022 και 2023, µε την πληρωµή να αναµένεται µέσα στην επόµενη εβδοµάδα και το αργότερο µέχρι τις 15 Μαΐου.

Ειδικότερα, αφορά τα de minimis για σταφύλια ΠΕ Καβάλας, Σερρών, Κιλκίς και Χαλκιδικής έτους 2021, Φασόλια Γίγαντες ΠΕ Καστοριάς και Φλώρινας έτους 2019, θερµοκήπια στους ∆ήµους Αχαρνών, Κρωπίας, ∆ιονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής έτους 2022, Αµυγδαλιές τοπικής κοινότητας Κεραµιδίου, Κερασέας και Καναλιών, ∆ήµου Ρήγα Φεραίου ΠΕ Μαγνησίας έτους 2022 και οινοποιήσιµα σταφύλια ∆ήµου Τυρνάβου έτους 2022.

Ειδικότερα, το ύψος της ενίσχυσης έχει ως εξής:

  • Αγροτεµάχια µε καλλιέργεια φασολιών πλακέ-γίγαντες και φασολιών γίγαντες ελέφαντες στην ΠΕ Φλώρινας στα 70 ευρώ το στρέµµα και στην ΠΕ Καστοριάς σε 105 ευρώ το στρέµµα.
  • Αγροτεµάχια µε καλλιέργεια επιτραπέζιων σταφυλιών στις ΠΕ Καβάλας, Σερρών, Κιλκίς και Χαλκιδικής, στα 150 ευρώ το στρέµµα.
  • Αγροτεµάχια µε καλλιέργεια κηπευτικών και ανθοκοµικών υπό κάλυψη στους ∆ήµους Αχαρνών, Κρωπίας, ∆ιονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής από 9,60 έως 12,40 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο.
  • Αγροτεµάχια µε καλλιέργεια αµυγδάλων στη ∆ηµοτική Κοινότητας Κεραµιδίου, Κερασιάς και Καναλίων ∆ήµου Ρήγα Φεραίου της Π.Ε. Μαγνησίας 90 ευρώ το στρέµµα.
  • Αγροτεµάχια µε καλλιέργεια οινοποιήσιµων σταφυλιών στο ∆ήµο Τυρνάβου της ΠΕ Λάρισας στα 120 ευρώ το στρέµµα.

Πηγή: www.agronews.gr