Την παράταση έως τις 31 Μαΐου στις αιτήσεις των Σχεδίων Βελτίωσης, ανακοίνωσε μέσω facebook ο γενικός γραμματέας Ενωσιακών Πόρων Δημήτρης Παπαγιαννίδης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαγιαννίδης αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Αποφασίσθηκε ύστερα από συνεργασία του Υπουργού Γιώργου Γεωργαντά με τον Γιώργο Στύλιο και τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Δ. Ο. Παπαγιαννιδη να δοθεί παράταση στην υποβολή των Σχεδίων Βελτίωσης για όλη την Ελλάδα ΜΕΧΡΙ 31-05-2023 ημέρα Τετάρτη. Λεπτομέρειες στην Απόφαση που θα αναρτηθει στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ.»

Σημειώνεται εδώ πως σύμφωνα με τα στοιχεία που φιλοξενούνται στο ΠΣΚΕ, συνολικά 7.623 κωδικοί ήταν ανοιχτοί για αιτήσεις έως και τη Δευτέρα 8 Μαΐου. «Ζήτημα εάν το 1/3 εξ αυτών θα αποτελέσει τελικά οριστικοποιημένη αίτηση», αναφέρει στο Agronews σύμβουλος με μεγάλη εμπειρία στο χώρο.

Υπενθυμίζεται πως διαθέσιμα χρήματα σε πρώτη φάση είναι 180 εκατ. ευρώ ενώ προβλέπεται υπερδέσμευση ύψους 50 εκατ. ευρώ, φτάνοντας το συνολικό ποσό στα 230 εκατ. ευρώ. Με αυτό το δεδομένο, οι εντάξεις υπολογίζονται στις 3.800-4.000.

Δύο μήνες παράταση έχει ζητήσει το ΓΕΩΤΕΕ

Από την πλευρά του το ΓΕΩΤΕΕ έχει ζητήση με επιστολή του να υπάρξει 2μηνη παράταση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων. Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

Τα Παραρτήματα Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, παρακολουθώντας την πορεία υποβολής των αιτήσεων στην πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης μέσω των μελετητών μελών μας που υποβάλουν τις σχετικές ηλεκτρονικές αιτήσεις στήριξης στο εν λόγω πρόγραμμα, θέλει να σας υποβάλει ένα αίτημα παράτασης της υπάρχουσας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων που λήγει στις 16/5/2023.

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα αλλά και την πολυπλοκότητα του εν λόγω μέτρου για την υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αιτούμαστε την παράταση για τους παρακάτω λόγους:

  • Για τις χρονοβόρες διαδικασίες που αφορούν τις διαδικασίες αδειοδότησης των κτηριακών εγκαταστάσεων (Αρχιτεκτονικά σχέδια, θεωρήσεις από τις ΔΑΟΚ κ.α.)
  • Τη δυσκολία σύναψης των απαιτούμενων συμβολαιογραφικών μισθωτηρίων συμβολαίων, λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας των συμβολαιογράφων και των υποθηκοφυλακείων.
  • Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπάρχει από τους ενδιαφερόμενους αγρότες / κτηνοτρόφους.
  • Το γεγονός ότι στην τρέχουσα προθεσμία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνονται οι διακοπές του Πάσχα, άλλες αργίες και η προσφάτως ανακύπτουσα προκήρυξη των Βουλευτικών εκλογών, με τη συνοδευόμενη προεκλογική περίοδο που μειώνουν σημαντικά τον ωφέλιμο χρόνο των μελετητικών γραφείων για την υποβολή των σχετικών ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Για αυτούς τους λόγους τα δυο παραρτήματα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αιτούνται την παράταση κατά 2 μήνες της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης στα Σχέδια Βελτίωσης για την ορθότερη και πληρέστερη υποβολή των σχετικών αιτήσεων. Εκτιμούμαι επίσης ότι η αιτούμενη παράταση δεν θα επιμηκύνει το χρόνο αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτήσεων, καθότι λόγω της παράτασης θα κατατεθούν πληρέστεροι και αρτιότεροι φάκελοι στήριξης, γεγονός που θα διευκολύνει σημαντικά το έργο των αξιολογητών. Ακόμα θα χρειαστεί και αύξηση του προϋπολογισμού της εν λόγω δράσης για να μπορέσει να ικανοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η αυξημένη ζήτηση από ενδιαφερόμενους στο εν λόγω πρόγραμμα.

Πηγή: www.agronews.gr