Τη δυνατότητα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης για κτηνοτροφικά φυτά όπως αραβόσιτος, κριθάρι, ψυχανθή, μηδικής κλπ. και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενσίρωμα ως ζωοτροφή, ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επιλέξιμα για συνδεδεμένη τελικά τα ενσιρώματα ξεκαθαρίζει το υπουργείο

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, σχετικά με τη δυνατότητα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης για κτηνοτροφικά φυτά όπως αραβόσιτος, κριθάρι, ψυχανθή, μηδικής κλπ. και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενσίρωμα ως ζωοτροφή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διευκρινίζει τα ακόλουθα:

1. Κάθε καλλιέργεια φυτικής παραγωγής που προορίζεται για ζωοτροφή και προβλέπεται να λαμβάνει συνδεδεμένη ενίσχυση και αφορά ιδιοπαραγωγή και κατανάλωση από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, θα λαμβάνει συνδεδεμένη ενίσχυση με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που θα ισχύσουν.

2. Για τις περιπτώσεις που η φυτική παραγωγή των συγκεκριμένων καλλιεργειών γίνει ενσίρωμα ώστε να καταναλωθεί ως ζωοτροφή, θα τυγχάνει συνδεμένης ενίσχυσης με τον καθορισμό ελέγχου απόδειξης της χρήσης για επιλεξιμότητα

Υπενθυμίζεται πως η ενδεικτική τιμή για τις παραπάνω καλλιέργειες έχουν ως εξής για το 2023:

-Καλαμπόκι: 55 ευρώ το στρέμμα

-Κριθάρι: 10 ευρώ το στρέμμα

-Ψυχανθή: 19,2 ευρώ το στρέμμα

-Μηδική: 8,3 ευρώ το στρέμμα

Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, αναφορικά με την ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών στην περίπτωση που οι δικαιούχοι διατηρούν παράλληλα κτηνοτροφική εκµετάλλευση µηρυκαστικών, δεν απαιτείται η προσκόµιση τιµολογίου αγοράς ή πώλησης για το µέρος της ζωοτροφής που προορίζεται για τα ζώα της εκµετάλλευσής τους, το οποίο θα υπολογίζεται σε συνάρτηση µε τον αριθµό, το είδος και τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου ζώου σε πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, και σανοδοτικά ψυχανθή. Οι λεπτοµέρειες θα καθοριστούν µε υπουργική απόφαση.

Πηγή: www.agronews.gr