Παράταση έως τις 30 Ιουνίου έλαβαν οι αιτήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Agronews. Προς το παρόν γύρω στις 9.500 έχουν φτάσει οι ανοιχτοί κωδικοί µε τις οριστικοποιήσεις ωστόσο να κινούνται σε χαµηλό επίπεδο και να κυµαίνονται κοντά στις 500.

Σύµφωνα µε ανθρώπους της αγοράς προς το πάρον, οι αιτήσεις που ξεπέρασαν τον «σκόπελο» της Τυπικής Απόδοσης για να πραγματοποιήσουν δαπάνες πάνω από τα 150.000 ευρώ ήταν ελάχιστες, και λόγω της µοριοδότησης οι περισσότερες αιτήσεις δεν ξεπερνούν τα 60.000-70.000 ευρώ σε επίπεδο κόστους επενδύσεων. Όσον αφορά τώρα την αξιολόγηση των φακέλων, αυτή αναµένεται να «τραβήξει» έως τα τέλη του έτους.

Σημειώνεται πως παράταση των Σχεδίων έως τις 30 Ιουνίου ζήτησε η ΕΘΕΑΣ με επιστολή της η οποία ανέφερε τα εξής:

«Ενόψει της πρόσκλησης για τη ∆ράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων µε στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιµότητα και την ψηφιακή οικονοµική ανάκαµψη των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και της παράτασης την οποία έλαβε έως τις 31 Μαΐου 2023, κατόπιν επικοινωνίας µε Συνεταιρισµούς και αγρότες µέλη µας, θεωρούµε αναγκαία την επέκταση της παράτασης έως τις 30 Ιουνίου, καθώς η προθεσµία µέχρι την 31η Μαΐου φαίνεται ανέφικτη για τους περισσότερους δικαιούχους για την ολοκλήρωση των υποβολών τους κυρίως λόγω καθυστερήσεων και δυσκολιών να λάβουν δικαιολογητικά από τις αρµόδιες υπηρεσίες.

Για το λόγο αυτό, η παράταση που ζητούµε θα σταθεί σηµαντικός αρωγός στην προσπάθεια των πραγµατικών δικαιούχων να µπορέσουν να ολοκληρώσουν µε επιτυχία τις υποβολές τους, έχοντας πλήρη εικόνα των αναγκών τους και αιτώντας τις απαραίτητες δαπάνες.Επιπλέον, µε αυτήν την παράταση θα µπορέσουν να υποβάλουν ολοκληρωµένη αίτηση και οι καλλιεργητές αροτραίων που επιθυµούν να ενταχθούν µε ΑΠΕ. Υπενθυµίζουµε ότι, σύµφωνα µε την υπ. Αρ. Πρωτ. 75/2-4-2023 επιστολή που σας είχαµε αποστείλει, οι ως άνω καλλιεργητές παρεµποδίζονται, καθώς ο ∆Ε∆∆ΗΕ αργεί να εκδώσει τις βεβαιώσεις σύνδεσης µε αποτέλεσµα, οι παραγωγοί να µην είναι σε θέση να υποβάλλουν ολοκληρωµένη αίτηση στο παραπάνω πρόγραµµα εντός της προθεσµίας που ορίζεται σε αυτό.

Θα παρακαλούσαµε, κατά τα ανωτέρω, όπως προβείτε στην άµεση τροποποίηση της σχετικής Πρόσκλησης. Ευχαριστούµε εκ των προτέρων και είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σας είναι αναγκαία».

Γιώργος Κοντονής

Πηγή: www.agronews.gr