Σε µείζον θέµα που κρύβει πολύ χρήµα και έχει ως δυνητικά δικαιούχους στην κυριολεξία όλους όσους κάνουν φέτος ΟΣ∆Ε, έχει εξελιχθεί η επιδότηση της Βιολογικής Γεωργίας από το νέο πρασίνισµα (διατήρηση).

Με αναδρομική ισχύ οι νέες συμβάσεις μετατροπής βιολογικών συνιστούν τεκμηρίωση για τον νέο πρασίνισμα

Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι θα αρκεί το χαρτί πιστοποίησης µε οποιαδήποτε ηµεροµηνία (βάσει του Καν. (ΕΕ) 2018/848 για τη βιολογική παραγωγή) για να είναι κάποιος δικαιούχος του πριµ, το οποίο µάλιστα δεν δένει µε πολυετείς δεσµεύσεις τους αγρότες σε αντίθεση µε το ΠΑΑ. ∆ηλαδή, φέτος θεωρητικά ένας καλλιεργητής σιτηρών που έσπειρε το Νοέµβριο, θα πληρωθεί κανονικά εφόσον εξασφαλίσει χαρτί πιστοποίησης και του χρόνου µπορεί να κάνει πίσω. Και εδώ µιλάµε για πριµ που φτάνει τα 57 ευρώ στη µηδική, τα 12 ευρώ στα χειµερινά σιτηρά και τα 49 ευρώ στα ψυχανθή (βλ. πίνακα).

Ψάχνουν να το «µαζέψουν»

Προς το παρόν, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ οι εταιρείες πιστοποίησης τηρούν στάση αναµονής και σε σχετικά ερωτήµατα αγροτών απαντάνε πως περιµένουν τις εφαρµοστικές αποφάσεις που θα είναι και αυτές που θα ορίσουν τους όρους της επιδότησης. Οι ζυµώσεις πάντως συνεχίζονται από πλευράς ΥΠΑΑΤ για να δουν πώς και αν µπορούν να το «µαζέψουν» καθώς αντιλαµβάνονται οι υπηρεσιακοί πως έτσι όπως έχει διαµορφωθεί το µέτρο θα ξεφύγει. Προφανώς αυτό το «µάζεµα» θα αφορά την ηµεροµηνία πιστοποίησης και την υποχρέωση να έχουν περάσει οι παραγωγοί το στάδιο µετατροπής (πλήρης βιολογική πιστοποίηση).

∆εν είναι τυχαίο άλλωστε πως στο τελευταίο Συµβούλιο Γεωργίας τον περασµένο Απρίλιο, ο γενικός γραµµατέας Αγροτικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Μπαγινέτας ζήτησε ειδικά για τα οικολογικά προγράµµατα (νέο πρασίνισµα) να προβλεφθεί διαδικασία άµεσων τροποποιήσεων µε απλή κοινοποίηση στην Επιτροπή. ∆ηλαδή, να µην περιµένει η Ελλάδα ως τον Οκτώβριο για την τροποποίηση της ΚΑΠ και να µπορέσει να αλλάξει τους όρους ένταξης σε κάποιες δράσεις, όπως είναι η Βιολογική Γεωργία. Ο χρόνος βέβαια πιέζει ασφυκτικά καθώς οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε βρίσκονται ήδη σε (κάποιο) δρόµο, και µέσω αυτών θα γίνει η δήλωση των δράσεων για το νέο πρασίνισµα, µε την εφαρµοστική απόφαση να µην έχει ακόµη εκδοθεί.

Ακραίο σενάριο αναβολή για 2024

Υπάρχει βέβαια και το ακραίο σενάριο, τελικώς η διατήρηση των Βιολογικών να πάρει αναβολή για το 2024, ώστε να υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος να τροποποιηθεί το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ και να µπορούν να µπουν µόνο στη δράση όσοι έχουν τελειώσει πλήρως την περίοδο µετάβασης. Το σενάριο αυτό δεν συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες, καθώς οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ στοχεύουν στην όσο το δυνατόν µεγαλύτερη απορροφητικότητα των κονδυλίων του πρασινίσµατος.

Αιτήσεις Οκτώβριο;

Εκτιµάται πως ακόµη µία λύση στο να µπει µία τάξη στο νέο πρασίνισµα θα είναι το ΟΣ∆Ε να παραµείνει ανοιχτό µόνο για τα eco-schemes για αιτήσεις Οκτώβριο-Νοέµβριο ώστε να µπορέσουν να διαµορφωθούν καλύτερα.

Γιώργος Κοντονής

Πηγή: www.agronews.gr