Την Τετάρτη 24 Μαΐου ανακοινώθηκε παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας µέχρι τις 30 Ιουνίου για τη συµβολαιακή γεωργία.

Απόλυτα λογικό διότι για ίδιο χρονικό διάστηµα παρατάθηκαν οι φορολογικές δηλώσεις, η ηµεροµηνία λήξης της υποβολής των οποίων είναι η 31η Ιουλίου.

Θα ασχοληθούµε µε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την πλευρά των αγροτών, για να µην βρεθούν προ εκπλήξεων και χάσουν την έκπτωση του φόρου.

Η συµβολαιακή είναι µια έγγραφη συµφωνία ανάµεσα στα 2 µέρη: τον αγοραστή- έµπορο και τον αγρότη-παραγωγό. Τις συµβάσεις συµβολαιακής γεωργίας, ανεξάρτητα ποιος θα τις συντάξει, τις υπογράφουν και τα 2 µέρη. Μεταξύ των ανωτέρω, αυτός που στην ουσία καίγεται για να υλοποιηθεί η συµφωνία αυτή είναι ο αγρότης παραγωγός, διότι µε την ανάρτηση της σύµβασης στην πλατφόρµα θα τύχει της µείωσης του φόρου κατά 50%.

Έχουν υπάρξει µέχρι στιγµής διάφορα τραγελαφικά γεγονότα από κάποιους εµπόρους όπως: «εµείς δεν υπογράφουµε σύµβαση» ή «φτιάξε τη σύµβαση και φέρτε µας να την υπογράψουµε» ή το ακόµα χειρότερο «εµείς δεν καιγόµαστε, δικό σας είναι το πρόβληµα».

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν απαράδεκτη συµπεριφορά από τους – ευτυχώς- ελάχιστους εµπόρους, προς την πλευρά των παραγωγών. Ειδικά µάλιστα από τη στιγµή που η σύµβαση την οποία καλούνται να υπογράψουν αφορά τη χρονιά του 2022, στην οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί οι πωλήσεις και οι πληρωµές.

Τι πρέπει να κάνουν οι αγρότες:

 • Θα πρέπει να έχουν σύµβαση υπογεγραµµένη µε τον έµπορο ή τους εµπόρους στους οποίους έδωσαν τα προϊόντα τους το 2022.
 • Η σύµβαση θα πρέπει να έχει ηµεροµηνία σύνταξης τουλάχιστον ίδια µε την ηµεροµηνία έναρξης του συµφωνητικού.
 • Μπορεί ο παραγωγός να πάει σήµερα να µιλήσει µε τον έµπορο και να ετοιµάσουν µια σύµβαση, αλλά η ηµεροµηνία σύνταξης θα πρέπει να είναι του 2022 ή και νωρίτερα.
 • Ο παραγωγός πρέπει να έχει σύµβαση για κάθε προϊόν που πούλησε. Για παράδειγµα, ο κτηνοτρόφος που πουλάει γάλα και κρέας (ζων βάρος), θα πρέπει να έχει σύµβαση και µε τον έµπορο που αγοράζουν το γάλα και µε το κρεοπωλείο ή τα κρεοπωλεία που αγοράζουν το κρέας.
 • Εάν το κρέας το πουλάει σε παραπάνω από έναν εµπόρους, θα πρέπει να κάνει τόσες συµβάσεις, όσες θα του καλύψουν τουλάχιστον το 75% της παραγωγής.
 • Όποιος αγρότης είναι µέλος συνεταιρισµού ή Οµάδας Παραγωγών, δεν χρειάζεται να κάνει καµία σύµβαση. Το σύστηµα ενηµερώνεται από το Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών για το ποιοι είναι µέλη και σε αυτούς δίνεται η δυνατότητα της έκπτωσης του φόρου.
 • Όσοι αγρότες έχουν καθαρά κέρδη κάτω από 10.000 ευρώ, δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούν µε τη συµβολαιακή γεωργία αφού επί της ουσίας δεν κερδίζουν κάτι, λόγω του ότι έχουν αφορολόγητο.
 • Μην ακούτε τα παράξενα που λέει ο καθένας, µόνο και µόνο για να εντυπωσιάσει του γύρω. Εµπιστευθείτε το λογιστή σας για έγκαιρες και έγκυρες πληροφορίες και ενηµερώσεις.
 • Όσοι δεν έχετε τις συµβολαιακές ακόµη, επικοινωνήστε µε τους εµπόρους και φροντίστε να οριστικοποιήσετε την έγγραφη συµφωνία, ώστε να µπορέσει ο λογιστής σας να προχωρήσει στην υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης.
 • Οι αγοραστές δεν είναι απαραίτητο να κάνουν αποδοχή της σύµβασης, µπορούν να αφήσουν να περάσει το διάστηµα των 30 ηµερών και αυτοµάτως η σύµβαση θεωρείται αποδεκτή.
 • Για τις παραγωγές του 2023, οι συµβάσεις πρέπει να υπογράφονται πριν την πώληση, ενώ η καταχώρηση στην πλατφόρµα πρέπει να γίνεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από το µήνα τιµολόγησης της πώλησης των προϊόντων.
 • Για τις πωλήσεις που έχουν γίνει το α’ τρίµηνο του 2023 και δεν έχουν υπογραφεί συµβάσεις, πράγµατι αυτή τη στιγµή υπάρχει πρόβληµα. Θεωρώ ότι το προσεχές διάστηµα το αρµόδιο υπουργείο θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις ώστε να καλυφθούν οι αγρότες της κατηγορίας αυτής.

Το πρόβληµα µε το ιδιωτικό συµφωνητικό συµβολαιακής

Η συµφωνία προκαταβολικά µε τον αγοραστή, δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα. Έχει υπάρξει σύµβαση στην οποία «πάτησε» ο αγοραστής και δεν έδωσε στον παραγωγό, την επιπλέον τιµή που προέκυψε στην αγορά για τα προϊόντα του. Η ∆ιοίκηση θα πρέπει να καταργήσει την υποχρέωση της υπογραφής προκαταβολικά. ∆ιαφορετικά ένας παραγωγός µπορεί να επιλέξει να µην υπογράψει συµβολαιακή, ρισκάροντας να πληρώσει παραπάνω φόρο, από το να έχει υπογράψει συµβολαιακή και να µην λάβει την επιπλέον τιµή για τα προϊόντα του.

Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας

Πηγή: www.agronews.gr