Σε υποχρεωτική ρύθμιση 24 δόσεων, στο σύνολο των οφειλών τους προς τον ΕΦΚΑ, οδηγούνται αρκετές περιπτώσεις αγροτών με χρωστούμενα προς τον οργανισμό ασφάλισης, ενώ σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ασφαλιστική ικανότητα, χάνοντας ταυτόχρονα την ασφαλιστική τους ενημερότητα, εξέλιξη που μπλοκάρει υποθέσεις μεταβιβάσεων.

Όσοι αγρότες και μη μισθωτοί χάσουν την προθεσμία της 31ης Μαΐου που δίνει ο ΕΦΚΑ για ρύθμιση οφειλών, οδηγούνται τώρα σε μια υποχρεωτική και πιο απαιτητική διαδικασία ρύθμισης. Συγκεκριμένα, μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαΐου, οι αγρότες μπορούν να αποκτήσουν ασφαλιστική ικανότητα, καταβάλοντας χρωστούμενες οφειλές που αναλογούν μόνο στον κλάδο της υγείας, ήτοι 31,80 ευρώ (κλάδος υγείας σε είδος) συν 3,29 ευρώ (κλάδος υγείας σε χρήμα), έναντι του συνόλου των 137,06 ευρώ που αντιστοιχούν στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία του ΕΦΚΑ.

Αυτοί που θα χάσουν τη ρύθμιση, θα μπορούν να αποκτήσουν ασφαλιστική ικανότητα μόνο με την εξής τρόπο: Εντάσσοντας όλες τις οφειλές τους – δηλαδή όχι μόνο για τις εισφορές υγείας αλλά και τις εισφορές κύριας ασφάλισης κλπ- στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Εκείνο που πρέπει, όμως, να επισημανθεί είναι πως σε περίπτωση που κάποιος αγρότης εντάξει την οφειλή του στις 24 δόσεις, και έπειτα χάσει τη ρύθμιση αυτή, δεν θα μπορεί να επανεντάξει την ίδια οφειλή στις 24 δόσεις.

Από την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023, όσοι αγρότες αλλά και μη μισθωτοί διαπιστώνουν ότι δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα, παρά το γεγονός ότι έχουν αποπληρώσει τις κατ’ ελάχιστον αναλογούσες εισφορές εμπρόθεσμα, μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη μετάβασης σε υποκατάστημα, στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) στην πλατφόρμα: «έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών», και να τους αποδίδεται άμεσα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Με ελάχιστη δόση 30 ευρώ ρύθμιση ως 31 Ιουλίου

Παράλληλα, θυμίζεται πως είναι ανοιχτή έως τις 31 Ιουλίου 2023 η πλατφόρμα για την αναβίωση των 72 και των 120 δόσεων, αλλά και για την ένταξη των οφειλών της περιόδου μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 – Δεκεμβρίου 2022 στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων.

Προϋπόθεση για την επανένταξη ή για την υπαγωγή στο νέο σύστημα των 72 δόσεων αποτελεί η σχετική υποβολή αίτησης του οφειλέτη όταν η σχετική πλατφόρμα ενεργοποιηθεί. Ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 30 ευρώ. Πρώτα όμως, θα πρέπει να καταβληθεί ποσό που αντιστοιχεί σε δύο μηνιαίες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης.

Το ποσό αυτό καλύπτει τις παλαιότερες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης. Μετά την αναβίωση της ρύθμισης, οι ανεξόφλητες δόσεις με τους αντίστοιχους τόκους μεταφέρονται σε ίσο αριθμό δόσεων στο τέλος της ρύθμισης. Στην πράξη, η ρύθμιση αναβιώνει με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και με όλα τα ευεργετήματα που προβλέπονται στις διατάξεις της κάθε ρύθμισης για τον υπολειπόμενο αριθμό δόσεων.

Σε περίπτωση που στο ενδιάμεσο έχουν δημιουργηθεί και νέες οφειλές, που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην απολεσθείσα ρύθμιση, θα πρέπει να ενταχθούν σε πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, έως 31 Ιουλίου, η οποία θα πρέπει να τηρείται. Η υπαγωγή της νέας οφειλής σε πάγια ρύθμιση επιτρέπεται ακόμη και εάν ο οφειλέτης έχει απολέσει πάγια ρύθμιση στο παρελθόν, κατά παρέκκλιση του σχετικού νόμου που, στην πράξη, απαγορεύει την υπαγωγή οφειλών από ρύθμιση που χάθηκε, σε νέα ρύθμιση.

Από τη δυνατότητα αναβίωσης των ανωτέρω ευνοϊκών ρυθμίσεων, εξαιρούνται οφειλές που μετά την απώλεια υπάχθηκαν σε ρύθμιση οφειλών του εξωδικαστικού μηχανισμού. Έτσι, για παράδειγμα, οφειλέτης που είχε υπαχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων, την οποία απώλεσε και στη συνέχεια με αίτημά του εντάχθηκε στη β’ φάση του εξωδικαστικού μηχανισμού, δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία αναβίωσης της παλαιότερης ρύθμισης. Αντίθετα, οφειλέτης που είχε υπαχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων, την οποία απώλεσε και στη συνέχεια με αίτημά του εντάχθηκε στην πάγια ρύθμιση οφειλών δύναται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, να επανενταχθεί στην παλαιότερη και προφανώς ευνοϊκότερη ρύθμιση.

Πηγή: www.agronews.gr