Τα κεφάλια µέσα και πολλή δουλειά περιµένει τις επόµενες δέκα ηµέρες τους αρµόδιους του Οργανισµού Πληρωµών, µε την Παρασκευή 23 Ιουνίου να έχει τεθεί ως ηµεροµηνία στόχος για την εξόφληση των υπολοίπων τόσο της ενιαίας όσο και των προγραµµάτων του 2022.

Σε αυτή τη φάση γίνονται οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι, ωστόσο ακόµα δεν είναι βέβαιο αν θα βγουν οι χρόνοι. Σε κάθε περίπτωση, µέχρι την Παρασκευή 30 του µήνα θα πρέπει να έχουν γραφτεί στο σύστηµα, προς αποφυγήν και των κοινοτικών καταλογισµών, δηλαδή ποινής χιλιάδων ευρώ για τη χώρα µας και κάλυψης των ποσών αυτών µε εθνικά χρήµατα, όλες οι εκκρεµότητες της περσινής χρονιάς, ενώ δεν αποκλείεται οι πιστώσεις να γίνουν και σταδιακά. Μεγάλο πρόβληµα εντοπίζεται προς ώρας σε σύνθετες περιπτώσεις παραγωγών των οποίων οι δηλώσεις χτύπησαν στις επιλεξιµότητες και δεν µπόρεσαν το προηγούµενο διάστηµα βάσει του υφιστάµενου πλαισίου να προχωρήσουν σε διορθώσεις που να αποδεσµεύσουν τα ποσά της πληρωµής την οποία ακόµα αναµένουν. Ενδεικτικό παράδειγµα, περιπτώσεις ιδιόκτητων αγροτεµαχίων, τα οποία ανήκουν κατά το ήµισυ σε δύο συζύγους (50% ο ένας, 50% ο άλλος), για τις οποίες µια διορθωτική µοιάζει δύσκολη έως αδύνατη. Οι εντολές προς τους διοικητικούς του ΟΠΕΚΕΠΕ κάνουν λόγο για άµεση διευθέτηση τέτοιων ζητηµάτων, προκειµένου να συµπεριληφθούν στην επερχόµενη πληρωµή. Ωστόσο, δεν αποκλείεται κάποιες δύσκολες υποθέσεις να µεταφερθούν ακόµα και για τον Οκτώβριο.

∆ύσκολα τα πράγµατα και µε τις µεταβιβάσεις δικαιωµάτων και ειδικά µε αυτές που σχετίζονται µε κληρονοµιές ή ενοικίαση, που δεν πληρώθηκαν στις προηγούµενες πιστώσεις, µε τους αρµόδιους του Οργανισµού Πληρωµών να αναφέρουν ότι όσες έµειναν πίσω, βρίσκονται τώρα σε φάση ελέγχου, µε σκοπό όσες εξ αυτών βγάζουν ποσά να πληρωθούν µαζί µε τα υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυσης στην επερχόµενη πίστωση, χωρίς να αναφέρεται βέβαια πιο συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.

Σε εκκρεµότητα είναι και όσα αγροτεµάχια ήταν στο monitoring, για τα οποία δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί ο έλεγχος και αφορά περισσότερο την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Αυτό σηµαίνει ότι κάποιοι παραγωγοί αυτής της κατηγορίας δεν πληρώθηκαν την ειδική ενίσχυση βάµβακος, ενώ και κάποιοι άλλοι έχουν ακόµα απλήρωτα βασική και πρασίνισµα για τα αγροτεµάχια που ήταν στον έλεγχο. Η πληρωµή αυτών των παραγωγών, εφόσον δεν προκύψουν θέµατα µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας των εκτάσεων που δηλώθηκαν µε καλλιέργεια βάµβακος, θα γίνει µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου.

Στο παρά 5’ διορθώσεις για το Μέτρο 22

Με προθεσµία την τακτοποίηση όλων των εκκρεµοτήτων επί των πληρωµών µέχρι το τέλος του µήνα και πριν τις εκλογές, ο ΟΠΕΚΕΠΕ µε ανακοίνωσή του καλεί τους κτηνοτρόφους που δεν πληρώθηκαν ακόµα από το Μέτρο 22 της αγοράς ζωοτροφών να προσκοµίσουν στα τοπικά γραφεία του οργανισµού της περιοχής τους αντίγραφο του τραπεζικούς τους λογαριασµού. Ειδικότερα η ανακοίνωση του Οργανισµού Πληρωµών έχει ως εξής: «Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του Μέτρου 22, που αφορά τη στήριξη σε κτηνοτρόφους, λόγω των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι οποίοι δεν έλαβαν την ενίσχυση λόγω απόρριψης του τραπεζικού λογαριασµού που είχαν δηλώσει στην αίτηση πληρωµής του εν λόγω Μέτρου, µπορούν να προσκοµίσουν στο γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ της περιοχής τους, αντίγραφο του τραπεζικού τους λογαριασµού προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και να πιστωθούν τα ποσά πληρωµής».

Αιτήσεις για ενισχύσεις σε αιγοπρόβατα νησιών, Κρήτης

Μέχρι 17 Ιουλίου θα παραµείνει ανοιχτή η πλατφόρµα για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν την έκτακτη ενίσχυση σε κατά κύριο επάγγελµα κτηνοτρόφους νησιωτικών περιοχών και Κρήτης. Πρόκεται για τη διάθεση ποσού ύψους 8 εκατ. ευρώ εφάπαξ σε 12.000 κατά κύριο επάγγελµα κτηνοτρόφους, ανάλογα µε το µέγεθος του ζωικού κεφαλαίου. Όπως σηµειώνεται, η οικονοµική ενίσχυση θα καταβληθεί ανά ζώο και παρέχεται σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αυτά ίσχυαν στις 31/12/2021, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι µέχρι την συγκεκριµένη ηµεροµηνία στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ΥπΑΑΤ.

Το κατ’ αποκοπή ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο στην Κρήτη και στα λοιπά νησιά υπολογίζεται µε βάση των αριθµό του ζωικού κεφαλαίου ως εξής:

Κρήτη

1-100: ενίσχυση 250 ευρώ

101-200: ενίσχυση 500 ευρώ

201-300: ενίσχυση 650 ευρώ

301-500: ενίσχυση 800 ευρώ

501 και πάνω: ενίσχυση 900 ευρώ

Λοιπά νησιά

1-100: ενίσχυση 300 ευρώ

101-200: ενίσχυση 550 ευρώ

201-300: ενίσχυση 700 ευρώ

301-500: ενίσχυση 850 ευρώ

501 και πάνω: ενίσχυση 950 ευρώ.

Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να κάνουν αίτηση σε ειδική εφαρµογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), ενώ η ενίσχυση θα καταβληθεί µετά τον έλεγχο και
τη διασταύρωση των στοιχείων.

Πηγή: www.agronews.gr