Εντείνονται οι διαδικασίες εκκαθάρισης όλων των εκκρεμοτήτων που έχουν συσσωρευθεί στις βάσεις δεδομένων του Οργανισμού Πληρωμών, με στόχο το πλήρες ξεκαθάρισμα των υποχρεώσεων που υπάρχουν έναντι των αγροτών από τη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων για το 2022.

Επιταχύνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ εκκαθαρίσεις και πληρωμές ενισχύσεων, εκκρεμότητες τέλος μέχρι το τέλος Ιουνίου

Οι πληροφορίες θέλουν να έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή μια γενικευμένη προσπάθεια ελέγχου και άμεσης πληρωμής, τόσο των επί μέρους περιπτώσεων που αφορούν σε άμεσες ενισχύσεις (π.χ. monitoring και μεταβιβάσεις), συνδεδεμένες και πρασίνισμα του 2022, όσο και τις καθυστερήσεις που υπάρχουν σε ειδικά πριμ (π.χ. βοοειδή – ειδική βάμβακος). Προς οριστικό ξεκαθάρισμα οδεύουν και οι φάκελοι που αφορούν εναπομείνασες υποχρεώσεις από και ειδικότερα προγράμματα, όπως είναι τα βιολογικά, το κομφούζιο και η απονιτροποίηση.

Πηγή: www.agronews.gr