Δουλειές με φούντες για τους μελετητές στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών 2024, με βάση τα 45 μόρια θα κάνουν ουρές οι επιλαχόντες

Αυτόµατα πάνω από τη βάση λαµβάνουν βαθµολογία όλοι οι υποψήφιοι κτηνοτρόφοι για το πρόγραµµα Νέων Αγροτών, ενώ το ίδιο ισχύει για τη φυτική παραγωγή για όσους δηλώσουν φέτος Τυπικές Αποδόσεις άνω των 22.000 ευρώ. Τα παραπάνω έρχονται ως αποτέλεσµα της διαµόρφωσης της τελικής βαθµολογίας του προγράµµατος, µε τις διαχειριστικές αρχές να εµφανίζονται πρώτη φορά και σε τόσο µεγάλο βαθµό δεκτικές στις προτάσεις της διαβούλευσης και να ενσωµατώνουν µία µεγάλη µερίδα εξ αυτών.

Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι οι αιτήσεις θα ξεπεράσουν κατά πολύ τον προβλεπόµενο προϋπολογισµό. Και ας έχουν δεσµευθεί 410 εκατ. ευρώ, ενώ γίνεται ήδη λόγος για γενναία υπερδέσµευση. Και αυτό διότι υπάρχουν ορισµένα µελετητικά γραφεία που φτιάχνουν φάκελο στον οποιονδήποτε αρκεί να περνάει τη βάση, η οποία έχει διαµορφωθεί στο 45 για ηπειρωτικά και Κρήτη, και στο 40 για τα νησιά. Και αυτό, ανεξάρτητα αν είναι φανερό πως κατά πάσα πιθανότητα θα κριθούν ως επιλαχόντες αφού θα τους ξεπεράσουν άλλοι υποψήφιοι µε πολλούς πόντους και τα χρήµατα δεν φτάνουν για όλους. Τα 35 µόρια η συντριπτική πλειοψηφία τα λαµβάνει από τα περιφερειακά κριτήρια µόνο από τη δήλωση της παραγωγής τους. Τα υπόλοιπα µόρια οι κτηνοτρόφοι τα λαµβάνουν µόνο και µόνο επειδή δηλώνουν ζώα. Και στη φυτικά, απαιτείται έστω µία προσπάθεια, για να λάβουν τουλάχιστον 10 µόρια από την Τυπική Απόδοση της εκµετάλλευσής τους.

«Επικράτησε η λογική της διαβούλευσης, δηλαδή η βαθµολογία να µην κάνει screening (σ.σ ξεσκαρτάρισµα) επιλεξιµότητας, γιατί η επιλογή η δική µας ήταν η βάση να είναι στους 55 βαθµούς», ανέφερε χαρακτηριστικά για τη νέα βάση των 45 πόντων ο προϊστάµενος της Μονάδας Επενδύσεων των διαχειριστικών αρχών, Θύµιος Τσιατούρας, κατά την περασµένη Επιτροπή Παρακολούθησης της ΚΑΠ.

∆ικλείδα ασφαλείας κατά του «ξυλώµατος» της βαθµολογίας

Ενδιαφέρον, πάντως, έχει η δικλείδα ασφαλείας, που λέει πως µετά τις εντάξεις στο Μέτρο η τελική βαθµολογία ανά δικαιούχο δεν θα µπορεί να πέφτει κάτω από 15 µόρια σε σχέση µε εκείνη που προβλέπεται στον φάκελό του. Αυτό γίνεται για να αποθαρρυνθεί η πάγια πρακτική φουσκώµατος της µοριοδότησης µε κριτήρια που µετά την ένταξη δεν τα τηρεί ο υποψήφιος. Σηµειώνεται πως στην περασµένη πρόσκληση Νέων Αγροτών αυτό το φίλτρο δεν ίσχυε και µε δεδοµένο πως τελικώς εντάχθηκαν όλοι οι υποψήφιοι, αυτό σηµαίνει πως όλοι µπορούν να «ξηλώσουν» κριτήρια από το φάκελό τους, αρκεί να µην πέσουν χαµηλότερα από τη βάση ένταξης.

Υπενθυµίζεται πως η πρόσκληση για τους Νέους Αγρότες αναµένεται να εκδοθεί τον ερχόµενο Σεπτέµβριο. ∆ικαιούχοι θα είναι όσοι αγρότες είναι κάτω των 40 ετών και έχουν κάνει εγγραφή στο ΜΑΑΕ ως νεοεισερχόµενοι, 18 µήνες πριν την αίτηση ένταξης.

Γιώργος Κοντονής

Πηγή: www.agronews.gr