Έως τις 15 Οκτωβρίου επικαλείται ο ΟΠΕΚΕΠΕ για 80 εκατ. υπολοίπων.

Πέρυσι τέτοια περίοδο ο αγροτικός κόσµος µιλούσε για λάθος υπολογισµούς και λάθος πιστώσεις, σε µια από τις χειρότερες πληρωµές των τελευταίων ετών. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι τα πράγµατα µπορούσαν να πάνε και ακόµα χειρότερα.

Περιθώριο έως 15 Οκτωβρίου επικαλείται ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τα 80 εκατ. υπολοίπων 2023

Με «τρενάρισµα» από µέρα σε µέρα, µε την εµβόλιµη στάση εργασίας και την προγραµµατισµένη απεργία των εργαζοµένων του Οργανισµού Πληρωµών, τελικά «κατάφεραν» να γίνουν δύο διαδοχικές πιστώσεις συνολικού ποσού της τάξης των 167 εκατ. ευρώ. Αυτό, βέβαια, σηµαίνει ότι από τα χρωστούµενα 240 εκατ. ευρώ µένει σε αυτή τη φάση ένα υπόλοιπο περί τα 70 µε 80 εκατ. ευρώ. Στην ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο, υπενθυµίζεται «στους παραγωγούς ότι η καταληκτική ηµεροµηνία για την ολοκλήρωση των πληρωµών έτους 2023 σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανονισµούς είναι η 15η Οκτωβρίου 2024».

Αυτό που διαπίστωσαν, πάντως, οι πααραγωγοί είναι ότι έγιναν πληρωµές σε όλα τα καθεστώτα, αλλά σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις τα χρήµατα είναι λιγότερα. Το θέµα είναι, όµως, ότι στις απορίες που προκύπτουν δεν απαντά κανείς αρµόδιος, αλλά ούτε και η ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς δεν µπαίνει στον κόπο να ενηµερώσει για τις κατά στρέµµα ενισχύσεις σε κάθε ειδικότερη κατηγορία, έτσι ώστε ο αγρότης να ξέρει τουλάχιστον τι έπρεπε να περιµένει και τι είδε τελικά στο λογαριασµό του.

Οι µόνες «πράξεις» που υποδείκνυαν ότι θα ακολουθούσε πληρωµή πριν λίγες ηµέρες ήταν η ανάρτηση στη ∆ιαύγεια των οδηγιών για ελέγχους και πληρωµές στο Μέτρο 11 των Βιολογικών και η έκδοση δύο τροποποιητικών αποφάσεων, η µία µε διόρθωση του σφάλµατος µε το µέγεθος της συνδεδεµένης ενίσχυσης για τα πορτοκάλια προς χυµοποίηση, µε το τελικό ποσό ενίσχυσης να ορίζεται πια στα 34,9 ευρώ το στρέµµα από 21,84 που είχε τεθεί σε προηγούµενη απόφαση και η άλλη µε τον καθορισµό του ύψους της συνδεδεµένης ενίσχυσης ανά επιλέξιµο τόνο γάλακτος παραγόµενου στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους µε προορισµό την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτη. Αποφάσεις, που ωστόσο ήταν… σταγόνα στον ωκεανό µπροστά στο σύνολο των εκκρεµοτήτων των άµεσων ενισχύσεων για το 2023.

Αυτό που βεβαιώνεται πάντως από τις αντιδράσεις των παραγωγών, µετά τις εν λόγω πιστώσεις, είναι ότι για άλλη µια φορά η Ελλάδα, µοιάζει µε καζάνι που βράζει. Κανένας αγρότης δεν δηλώνει ευχαριστηµένος και από αυτή την εκκαθάριση, ενώ αντίθετα ξεχειλίζει η οργή του αγροτικού κόσµου όχι µόνο για τη µεγάλη καθυστέρηση και το έλλειµµα επίσηµης ενηµέρωσης που συστηµατικά καταγράφεται αλλά και για την ποιότητα των πληρωµών και τις αναντιστοιχίες που διαρκώς προκύπτουν.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται τα εξής:

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει στους δικαιούχους παραγωγούς ότι ολοκληρώθηκε η πληρωµή εκκαθάρισης υπολοίπων έτους 2023. Το συνολικό ποσό που πιστώθηκε στους λογαριασµούς των δικαιούχων άγγιξε τα 167.170.727,21 ευρώ. Πιο συγκεκριµένα :

Για τον Πυλώνα Ι : Άµεσες Ενισχύσεις (Βασική ενίσχυση, αναδιανεµητική, νεαρής ηληκίας, οικολογικά, συνδεδεµένα, µικρά νησιά Αιγαίου) πιστώθηκε σε 487.208 δικαιούχους (µοναδικά ΑΦΜ) το ποσό των 91.696.644,14 ευρώ.

Για τον Πυλώνα ΙΙ:

  • Βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία πιστώθηκαν σε 48.776 δικαιούχους (µοναδικά ΑΦΜ) 68.187.713,03 ευρώ.
  • Σε 773 δικαιούχους του προγράµµατος για τις σπάνιες φυλές πιστώθηκαν 837.697,14 ευρώ.
  • Για τους δικαιούχους ενίσχυσης µειονεκτικών και ορεινών περιοχών (υπόλοιπα εκκαθάρισης εξισωτικής) σε 26.117 δικαιούχους πιστώθηκαν 6.448.672 ευρώ.
  • Με την ίδια πληρωµή πιστώθηκαν 775.654,74 ευρώ σε δικαιούχους εκτός καθεστώτων ΟΣ∆Ε, ανεβάζοντας το σύνολο της πληρωµής στο ποσό των 168.075.843,55 ευρώ.
  • Στο παραπάνω ποσό πρέπει να προστεθούν και 3.290.465 ευρώ που έχουν πιστωθεί τις τελευταίες ηµέρες στους δικαιούχους του προγράµµατος δάσωσης έτους 2022, ενώ τις επόµενες ηµέρες εκκινεί η διαδικασία πληρωµής των δικαιούχων του προγράµµατος για το 2023.

Υπενθυµίζεται στους παραγωγούς ότι η καταληκτική ηµεροµηνία για την ολοκλήρωση των πληρωµών έτους 2023 σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανονισµούς είναι η 15η Οκτωβρίου 2024».

Μειωµένη η ενίσχυση του 2023, που πληρώθηκε για το γάλα στα µικρά νησιά του Αιγαίου

Αρκετά µειωµένες από το έτος 2022 καθορίζονται οι ενισχύσεις ανά επιλέξιµο τόνο γάλακτος, παραγόµενου στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης, του έτους 2023. Η ενίσχυση έχει ως εξής:

α) σε 44,31 ευρώ ανά επιλέξιµο τόνο αγελαδινού γάλακτος,

β) σε 50,65 ευρώ ανά επιλέξιµο τόνο αίγειου γάλακτος,

γ) σε 69,64 ευρώ ανά επιλέξιµο τόνο πρόβειου γάλακτος.

Σηµειωτέον, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 4.337.000 ευρώ, εκ του οποίου 3.790.000 ευρώ καλύπτεται από ενωσιακή χρηµατοδότηση και 547.000 ευρώ από εθνική χρηµατοδότηση. Υπενθυµίζεται ότι οι αντίστοιχες ενισχύσεις για το έτος 2022 ήταν 51,31 ευρώ ανά επιλέξιµο τόνο αγελαδινού, 58,65 ευρώ ανά επιλέξιµο τόνο αίγειου και 80,64 ευρώ ανά επιλέξιµο τόνο πρόβειου γάλακτος.

Ελένη Δούσκα

 

Πηγή: www.agronews.gr