Μετά τις 15 Ιουλίου τα 60 εκατ. ευρώ αποζημιώσεις Daniel από τον ΕΛΓΑ.

Για µετά τις 15 του µήνα φαίνεται να µετατίθεται η εξόφληση 60 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ για τις αποζηµιώσεις λόγω Daniel στη Θεσσαλία. Αυτό ενηµερώνουν οι αρµόδιοι του φορέα τους αγρότες που καλούν προκειµένου να ενηµερωθούν για την εξέλιξη της εν λόγω πληρωµής.

Παρά πίσω, μετά τις 15 του μήνα, τα 60 εκατ. αποζημιώσεις Daniel από τον ΕΛΓΑ

Αφενός ειπώθηκε κάτι περί προβληµάτων στο µηχανολογικό σύστηµα του φορέα και αφετέρου «ακούγεται» ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι ακόµα δεν έχει καθοριστεί το ύψος των ενισχύσεων και ειδικά στο βαµβάκι. Πάντως, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, που επισκέφθηκε τον ΕΛΓΑ δήλωσε αορίστως ότι «η εξόφληση των αποζηµιώσεων από τον Daniel θα γίνει στο αµέσως προσεχές διάστηµα». Φράση που «αδειάζει» τον πρόεδρο Ανδρέα Λυκουρέντζο, που δήλωνε πως «ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θα επισκεφτεί τον οργανισµό, από όπου θα κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις για τις πληρωµές.

Πηγή: www.agronews.gr