έκπτωση φόρου 50%

Τα αναγκαία βήματα για την τεκμηρίωση συμβολαιακής μέχρι 30 Ιουνίου, φέρνουν έκπτωση φόρου 50%

Την Τετάρτη 24 Μαΐου ανακοινώθηκε παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας µέχρι τις 30 Ιουνίου για τη συµβολαιακή γεωργία. Απόλυτα λογικό διότι για ίδιο χρονικό διάστηµα παρατάθηκαν οι φορολογικές δηλώσεις, η ηµεροµηνία λήξης της υποβολής των οποίων είναι η 31η Ιουλίου. Θα ασχοληθούµε µε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την πλευρά των αγροτών, για να

Μέχρι τις 30 Ιουνίου παραστατικά συμβολαίων για έκπτωση φόρου 50%

Παρατείνεται έως και τις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την υποβολή των στοιχείων συμφωνητικών συμβολαιακής γεωργίας που αφορούν πωλήσεις εντός του έτους 2022 από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για τη χορήγηση του ευεργετήματος της μείωσης του φόρου εισοδήματος κατά 50%. Η απόφαση αυτή, έρχεται σε συνέχεια της παράτασης που δόθηκε την Τρίτη 24 Μαΐου

Go to Top