Η άγνοια για τις νέες δράσεις πρασινίσματος προσθέτει στη βασική ενίσχυση του 2023 έως 25% επιπλέον πόρους

Η άγνοια για τις νέες δράσεις πρασινίσματος προσθέτει στη βασική ενίσχυση του 2023 έως 25% επιπλέον πόρους Στην µεταφορά πόρων από το νέο πρασίνισµα στα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης για το 2023 αναµένεται να προχωρήσουν οι αρµόδιες αρχές, αξιοποιώντας την παράγραφο 5 του Άρθρου 97 του Καν. ΕΕ (2115/2021). Πηγή που βρίσκεται κοντά στο σχεδιασµό του