Έως 30 Σεπτέμβρη η αποπληρωμή των εισφορών στον ΕΛΓΑ

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία μέσα στην οποία καλούνται οι παραγωγοί να αποπληρώσουν τις εισφορές στον ΕΛΓΑ, έπειτα από σχετική απόφαση της διοίκησης του Οργανισμού. Συγκεκριμένα, με απόφαση που πάρθηκε στις 29 Ιουνίου από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ, παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ο χρόνος αποπληρωμής της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς των