Επιδότηση έως 856 ευρώ ανά μέλος σε ομάδες για πιστοποίηση

Στήριξη για την συμμετοχή ομάδων γεωργών στο εθνικό σύστημα ποιότητας «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή» (AGRO 2), προσφέρει το Μέτρο 3.1.2, με την ενίσχυση να φτάνει τα 856 ευρώ ανά μέλος, σύμφωνα με το ΦΕΚ που καθορίζει τις λεπτομέρειες της προκήρυξης. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλες τις ομάδες παραγωγών που