αίτημα πληρωμής

Νέες διορίες για αίτημα πληρωμής στα Σχέδια αγροτών της 2ης ένταξης

Νέες διορίες για αίτημα πληρωμής στα Σχέδια αγροτών της 2ης ένταξης Τις διορίες που αφορούν το πρώτο αίτηµα πληρωµής στα Σχέδια Βελτίωσης για όσους δικαιούχους δεν εντάχθηκαν στο Μέτρο µε την αρχική απόφαση ένταξης πράξεων (π.χ ενστάσεις κ.λπ), γνωστοποίησαν οι διαχειριστικές αρχές. Συγκεκριµένα, οφείλουν να υποβάλλουν πρώτο αίτηµα πληρωµής έως την ηµεροµηνία του παρακάτω πίνακα,

Περιθώριο χρόνου για πρώτο αίτημα πληρωμής σε Σχέδια, ελπίδες για επιλαχόντες

Παράταση στο 12µηνο που έχουν στη διάθεσή τους οι δικαιούχοι των Σχεδίων Βελτίωσης ώστε να ξεκινήσουν την υλοποίηση της επένδυσής τους, δροµολογούν οι διαχειριστικές αρχές. Την ίδια ώρα, λίγοι είναι οι αγρότες που έχουν δει το χρώµα του χρήµατος αναλογικά µε τα αιτήµατα πληρωµών που έχουν κατατεθεί στο ΠΣΚΕ, ενώ, όσοι τρέχουν µικρού προϋπολογισµού Σχέδια,

Τίτλος

Go to Top