Αγροτικός εξοπλισμός

Αγροτικός εξοπλισμός για κάθε μέλος μιας ομάδας ξεχωριστά με πριμ 75%, υποβολή φακέλων 14 Ιουνίου

Από τις 14 Ιουνίου καλούνται να κάνουν αιτήσεις συλλογικά σχήµατα και αγροτικές επιχειρήσεις στο πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός του πρωτογενούς τοµέα» προϋπολογισµού 35 εκατ. ευρώ σύµφωνα µε την 2η προκήρυξη του προγράµµατος, µέσω του οποίου ειδικά τα συλλογικά σχήµατα µπορούν να εξυπηρετήσουν διακριτά µέλη τους για επενδύσεις που αφορούν την κατασκευή στάβλων, θερµοκηπιακού εξοπλισµού, την αγορά συγκοµιστικών

Ενίσχυση φοροαπαλλαγής με απλές διαδικασίες για αγορά αγροτικού εξοπλισμού

Μεγάλη είναι η ζήτηση για το νέο κύκλο επιδοτήσεων του Αναπτυξιακού Νόµου συνολικού ύψους 525 εκατ. ευρώ που έχει ανοίξει από τις αρχές ∆εκεµβρίου, µε τη διαδικασία των αιτήσεων να µπαίνει µετά τις γιορτές στο φουλ µέχρι και τη λήξη της διορίας στις 31 Μαρτίου. Να σηµειωθεί εδώ πως για όποιον ενδιαφέρεται να αγοράσει µόνο

Τίτλος

Go to Top