Από το 2023 δείχνει να τίθεται σε ισχύ η αναθεωρημένη ΚΑΠ

Ανησυχεί το δημοσιονομικό κενό, ελλείψει έγκαιρης συμφωνίας. Όλο και πιο κοντά στο να γίνει πραγµατικότητα η πρόβλεψη για εκκίνηση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από το 2023, φέρνουν οι δηλώσεις αξιωµατούχων στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα, στο ερώτηµα σχετικά µε το αν η νέα ΚΑΠ θα εφαρµοστεί έως το 2022 ή 2023, στελέχη της