Ηρωική έξοδος με πριμ και στήριξη σε άνω των 40, η διαδοχή για 7 χώρες

Με την Ουγγαρία να δίνει τον τόνο µε µία από τις πιο καινοτόµες προσεγγίσεις του µεγάλου ζητήµατος ανανέωσης της υπαίθρου, προβλέποντας και πριµ εξόδου 50.000 έως 100.000 ευρώ και πριµ πρώτης εγκατάστασης για αγρότες άνω των 40 ετών, αξίζει κάποιος να µελετήσει µε προσοχή το τι ετοιµάζουν τα κράτη-µέλη της ΕΕ στα πλάνα διαδοχής µέσω