Μόνο σε αγροκτήματα με κλήση μεγαλύτερη από 15% οι περιορισμοί στο όργωμα

Στις απαιτήσεις αιρεσιμότητας δηλαδή τις υποχρεώσεις αγροτών για τη λήψη όλων των επιδοτήσεων της ΚΑΠ, υπάρχει και ένας όρος που θέτει προϋποθέσεις για την όργωση του χωραφιού. Το τελευταίο διάστημα μάλιστα γίνεται κουβέντα για το αν επιτρέπεται και πού η άροση ενώ κυκλοφορούν διάφορες φήμες για απαγορεύσεις. Πρέπει να γίνει σαφές ότι οι απαγορεύσεις στα