Στη “Γέφυρα” για επιδότηση δανείου και οι αγρότες αλλά με προϋποθέσεις

Ανοιχτό για όλα τα φυσικά πρόσωπα και τους επαγγελματίες, των αγροτών συμπεριλαμβανομένων που είδαν τους τζίρους και τα εισοδήματά τους να μειώνονται λόγω της κρίσης του κορονοϊού είναι το πρόγραμμα «Γέφυρα» που ενεργοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αποδεικνύεται η ζημία που υπέστησαν ή/ και το γεγονός ότι έτυχαν στήριξης στο πλαίσιο