Με 12 μέλη φυτική και 8 ζωική, πριμ έως 100.000 για τη σύσταση Ομάδας

Με 12 μέλη φυτική και 8 ζωική, πριμ έως 100.000 για τη σύσταση Ομάδας. Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών που προσφέρει 5ετή στήριξη έως 100.000 ευρώ ετησίως για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, ανάλογα την αξία παραγωγής που διαθέτει ο δικαιούχος στο εμπόριο. Σημειώνεται πως το Μέτρο αυτό