Εγκρίθηκαν 34 νέα επιχειρησιακά Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών ύψους 28 εκατ. ευρώ

Την έγκριση 34 νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών προϋπολογισμύ 28,7 εκατ. ευρώ ενέκρινε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.  Τα εν λόγω επιχειρησιακά προγράμματα εγκρίθηκαν με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε η τροποποίηση 113 υφιστάμενων προγραμμάτων. Να σημειωθεί πως το 50% έως 60% του συνολικού ποσού αφορά την ενωσιακή συμμετοχή το δε  υπόλοιπο ποσό