ΣΠΕΛ: Ο Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός των Λιπασμάτων αναμένεται να φέρει μεγάλες αλλαγές τόσο σε επίπεδο φιλοσοφίας όσο και πρακτικής

Στους νέους όρους και προϋποθέσεις που θα επιφέρει ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Λίπανσης στη φιλοσοφία και πρακτικές των Ελλήνων καλλιεργητών, αναφέρθηκε ο ΣΠΕΛ (Σύλλογος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων) στην παρουσίαση του στο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο, με τίτλο «Παράγοντες Βιολογικής Καταπολέμησης, Βιοδιεγέρτες, Βιοπαρασιτοκτόνα και Ευρωπαϊκή Πολιτική», που διοργάνωσε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις