Στα μέσα Μαρτίου οι πρώτες εφαρμοστικές για την ενιαία ενίσχυση του 2023 μαζί με οδηγό για την αναδιανεμητική

Με στόχο τις 15 Μαρτίου για την έκδοση των εφαρµοστικών αποφάσεων των άµεσων ενισχύσεων (βασική, αναδιανεµητική, συνδεδεµένες) και των αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων ώστε να ανοίξουν στην πορεία οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε κινείται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύµφωνα µε πληροφορίες της Agrenda. Όσον αφορά τις εφαρµοστικές αποφάσεις για το νέο πρασίνισµα αυτές θα βγουν αργότερα λένε οι πληροφορίες,