Μόνο με ζωικό κεφάλαιο δυνατή η ενεργοποίηση τσεκ σε ορεινό βοσκοτόπι

Μόνο με ζωικό κεφάλαιο δυνατή η ενεργοποίηση τσεκ σε ορεινό βοσκοτόπι Το τέλος της ενεργοποίησης επιδοτήσεων από βοσκοτόπια που δεν συντηρούν ζώα και εν προκειµένω την αύξηση των µοναδιαίων δικαιωµάτων των πραγµατικών κτηνοτρόφων, βάζει και επίσηµα το τελικό κείµενο της ΚΑΠ, αλλάζοντας τον ορισµό των βοσκότοπων σε διατήρηση. Πλέον σε αυτά, θα πρέπει να διατηρείται