Κίνητρα αντικατάστασης τρακτέρ και αλωνιστικών με σύγχρονα μηχανήματα

Μέτρα προώθησης της χρήσης βιοκαυσίμων για τον αγροτικό στόλο και κίνητρα αντικατάστασης τρακτέρ, αλωνιστικών, κτηνοτοτροφικού εξοπλισμού και αρδευτικών συστημάτων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης μηχανήματα, περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που θα ακολουθήσει η Ελλάδα για την δεκαετία 2020-2030, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος. Επιπλέον θα δρομολογηθεί η προώθηση