Η κατώτατη έκταση για ένταξη στο καινούριο μέτρο των Νέων Αγροτών

Κάτι παραπάνω από 47 στρέμματα επιτραπέζιας ελιάς, 429 στρέμματα σκληρού σίτου ή 150 θηλυκά πρόβατα διαμορφώνουν το κατώτατο μέγεθος εκμετάλλευσης στις συγκεκριμένες κατηγορίες που πρέπει να δηλώσει κανείς, προκειμένου να ενταχθεί στο καινούριο πρόγραμμα Νέων Αγροτών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το κείμενο της πρόσκλησης που βρίσκεται σε διαβούλευση ως τις 15 Μαρτίου. Εκμεταλλεύσεις με