Οι αγρότες που πήραν επιδοτήσεις 6 μήνες πριν την αίτηση για το ΚΕΑ, δεν το χάνουν

Δεν χάνουν το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, όσοι δικαιούχοι εισέπραξαν αγροτικές επιδοτήσεις, σε χρόνο προγενέστερο του τελευταίου εξαμήνου, πριν την υποβολή της αίτησης για το βοήθημα αυτό (ΚΕΑ), αλλά εκ παραδρομής δήλωσαν τις επιδοτήσεις αυτές σε λανθασμένο πεδίο στην σχετική φόρμουλα αίτησης. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ενημέρωση για το ΚΕΑ της 22/9/2017 «σε περίπτωση που οι