Απόντες οι παραγωγοί από τον κλάδο της αγροδιατροφής

Την αδήριτη ανάγκη επαναπροσδιορισµού της σχέσης που διέπει τη συνεργασία ανάµεσα στους κρίκους της λεγόµενης «αλυσίδας της αγροδιατροφής», ανέδειξε η ηµερίδα της Εθνικής Τράπεζας υπό τον τίτλο «Growth in agri-food», που έλαβε χώρα την περασµένη ∆ευτέρα στο ιστορικό κτίριο του παλαιού Χρηµατιστηρίου, στην οδό Σοφοκλέους 10, στην Αθήνα. Η ηχηρή απουσία γνήσιων εκπροσώπων του αγροτικού