Ενστάσεις για λάθη στις δράσεις Γεωργοπεριβαλλοντικών ως 23 Οκτωβρίου

Ολοκληρώθηκε ο υπολογισμός πληρωμών των δικαιούχων παραγωγών της 2ης εκκαθάρισης της Δράσης 10.1.7 του Μ 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα” του Π.Α.Α. 2014-2020, που αφορά την εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες, για το έτος εφαρμογής 2018 που έληξε στο τέλος του Μαΐου 2019 και της Δράσης 10.1.8 του Μ 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα” του