Με ειδικό πρόγραµµα και για αγροτικές επιχειρήσεις ανοίγει 2ος κύκλος αιτήσεων για εγγυημένα δάνεια

Ο 2ος κύκλος αιτήσεων ξεκινά αρχές Οκτωβρίου µε ξεχωριστό πρόγραµµα 220 εκατ. ευρώ για όσους διαθέτουν τζίρο έως 2 εκατ. ευρώ και απασχολούν µέχρι 10 εργαζοµένους («πολύ µικρές επιχειρήσεις») ώστε να διευκολυνθεί η ζήτηση που παρατηρήθηκε στον πρώτο κύκλο, αλλά τελικά δεν εξυπηρετήθηκε. Σε αυτές συγκαταλέγονται πολλές αιτήσεις από τον πρωτογενή τοµέα, καθώς προτιµήθηκαν από