Στις αγροτικές επενδύσεις ο δρόμος της ανάκαμψης το δόγμα του Μητσοτάκη

Πιθανή αύξηση των πόρων του «πακέτου» των 150 εκατ. ευρώ, που έχει δημιουργηθεί για τη στήριξη όσων δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα πλήττονται από την πανδημία κορωνοϊού, εάν προκύψει ανάγκη, κατάργηση για το 2021 της εισφοράς αλληλεγγύης, επαναφορά της προοπτικής αξιοποίησης των νερών του Αχελώου στην άρδευση του κάμπου της Θεσσαλίας, αλλά και υποσχέσεις για ενίσχυση