Ενημέρωση για τη ρύθµιση των κόκκινων αγροτικών δανείων

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Σημείωμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: Μέσω της πλατφόρµας της Ειδικής Γραµµατείας ?ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr), η Κυβέρνηση παρέχει τη δυνατότητα ρύθµισης των οφειλών αγροτών προς: Εφορία για εισόδηµα, ΦΠΑ κλπ ΟΓΑ για ασφαλιστικές εισφορές τράπεζες που έκλεισαν και βρίσκονται υπό εκκαθάριση (πρώην Αγροτική Τράπεζα, ΤΤ, FBB, Probank, Proton,