Μέριμνα για αξιώσεις στο πριμ των 100.000 ευρώ και από μικρά σχήματα αγροτών

Παραπίσω και εντός Φεβρουαρίου µετακινείται η πρόσκληση για τη σύσταση οµάδων και οργανώσεων παραγωγών, σύµφωνα µε πληροφορίες καθώς έχουν δροµολογηθεί αλλαγές ως προς τους δικαιούχους της παρέµβασης. Συγκεκριµένα, στο πρόγραµµα αυτό θα µπορούν πλέον να κάνουν αιτήσεις στήριξης Οµάδες και Οργανώσεων Παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί στο παρελθόν µε οποιοδήποτε αριθµό µελών, αρκεί κατά την οριστικοποίηση