μέσω ΟΣΔΕ

Εξισωτικές 255 εκατ. ευρώ με υποβολή αίτησης μέσω ΟΣΔΕ έως 19 Σεπτεβμρίου

Έως την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου καλούνται οι δικαιούχοι της εξισωτικής αποζημίωσης να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης μέσω ΟΣΔΕ, σύμφωνα με την πρόσκληση του μέτρου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί φέτος με 255 εκατ. ευρώ. Μέχρι 19 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις μέσω ΟΣΔΕ για τις εξισωτικές αποζημιώσεις, 12,2 και 8,9 ευρώ/στρέμμα Σύμφωνα με την προκήρυξη, η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται

Μέχρι 19 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις μέσω ΟΣΔΕ για εξισωτικές αποζημιώσεις

Έως την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου καλούνται οι δικαιούχοι της εξισωτικής αποζημίωσης να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης μέσω ΟΣΔΕ, σύμφωνα με την πρόσκληση του μέτρου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί φέτος με 255 εκατ. ευρώ. Μέχρι 19 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις μέσω ΟΣΔΕ για τις εξισωτικές αποζημιώσεις, 12,2 και 8,9 ευρώ/στρέμμα Σύμφωνα με την προκήρυξη, η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται

Ετησίως μέσω ΟΣΔΕ οι αιτήσεις ένταξης Βιολογικών και με πριμ σε παλιούς ως 130 ευρώ/στρέμμα από το ’23

Ετησίως μέσω ΟΣΔΕ οι αιτήσεις ένταξης Βιολογικών και με πριμ σε παλιούς ως 130 ευρώ/στρέμμα από το '23 Περί τις 56.700 αιτήσεις σε σύνολο 63.768 ικανοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράµµατος Βιολογικής Γεωργίας, σύµφωνα µε τα τελικά αποτελέσµατα που αναρτήθηκαν στις 30 Ιουνίου. Πλέον οι νεοεισερχόµενοι στον κλάδο των βιολογικών καλούνται να υπογράψουν εντός 15 εργάσιµων

Τίτλος

Go to Top