Έως 3.000 ευρώ/στρέμμα φτάνει μέσω ΤΑΑ η ενίσχυση αναδιάρθρωσης

Έως 3.000 ευρώ/στρέμμα φτάνει μέσω ΤΑΑ η ενίσχυση αναδιάρθρωσης Χωρίς περιορισµό στις καλλιέργειες που θα µπορούν να φυτευτούν, θα προκηρυχθεί το πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών, µε τη σχετική µελέτη κόστους να δηµοσιεύεται έως τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις στις 22 του µήνα. Όπως µεταφέρθηκε από την οµάδα γεωπόνων που διαχειρίζεται το πρόγραµµα, δεν