Μέτρου

Παραστατικά συμμόρφωσης για τα βιολογικά έως τις 26 Μαρτίου

Ενημερώνονται οι ενταγμένοι παραγωγοί στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ότι έχει ενεργοποιηθεί στο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει το Μέτρο η διαδικασία καταχώρησης των παραστατικών ειδικών διατάξεων σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμό 11863/28-1-2018 ΑΔΑ: Ω4ΒΧ46ΨΧΞΧ-ΘΜΗ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου

2019-02-13T09:43:43+02:00Φεβρουάριος 13th, 2019|Αγροτικά νέα|

100% επιτυχία στις αιτήσεις Στήριξης Μέτρου 11

Η εταιρεία Βέρρος Κωνσταντίνος και ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. - Σύμβουλοι Ανάπτυξης, ευχαριστεί τους αγρότες και παραγωγούς, που επέλεξαν τους εξειδικευμένους συνεργάτες της, για την υποβολή αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» και ταυτόχρονα ανακοινώνει τα ποσοστά επιτυχίας, που ανήλθαν στο 100%.

2018-06-07T09:46:42+02:00Ιούνιος 7th, 2018|Αγροτικά νέα|