Άμεσες, προγράμματα συν ταμείο πράσινης Μετάβασης στην ΚΑΠ μετά το 2027

Με το µελάνι ακόµη να µην έχει στεγνώσει από τα κείµενα της τρέχουσας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τον ερχόµενο ∆εκέµβριο θα δηµοσιευτούν οι θέσεις της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας για την ερχόµενη προγραµµατική περίοδο, οι οποίες προβλέπεται να φέρουν ακόµη πιο δραστικές αλλαγές στο µηχανισµό στήριξης των αγροτικών εκµεταλλεύσεων της Ευρώπης. Η σχετική συζήτηση αναµένεται να επικεντρωθεί